UMĚNÍ SEBEPOSÍLENÍ PRO TY, KTEŘÍ PRACUJÍ S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI – WORKSHOP

Zveme vás na dvoudenní workshop, který nabízí možnost naučit se způsobům, jak se o sebe postarat v těžkých pracovních a životních situacích, jak uvolnit napětí, stres a vyčerpání, které práce s dětmi a dospívajícími může přinášet. Workshop je pojatý velmi prakticky, účastníci si vyzkouší konkrétní cvičení, která vedou k uvědomění si vlastního těla, mysli, emocí, k sebepoznání a laskavosti vůči sobě a uvolnění napětí a posílení vlastních zdrojů, odolnosti a růstu. Východiskem jsou principy přístupu zaměřeného na řešení, které tvoří hlavní rámec v procesu sebepodpory.

Pro koho je workshop určen

Pro učitele a jiné pedagogické pracovníky, školní psychology, členy školních a poradenských pracovišť, vychovatele v dětských domovech, pracovníky ve střediscích výchovné péče a školských poradenských zařízení, pracovníky v oblasti dětských volnočasových aktivit, apod.

Vybraná témata

 • Význam sebepéče a její možnosti
 • Principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Úvod do meditace zaměřené na řešení
 • Identifikace a využití vlastních zdrojů v náročných situacích
 • a další…

Termín konání

16. a 17. května 2024

Cena

4500 Kč. Při přihlášení do 31. 1. 2024 nebo při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace sleva 10 %.

Vzdělávání lze hradit ze šablon.

Lektorský tým

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka studia psychologie

Psychoterapeutka, lektorka, supervizorka

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 

Co se naučíte:

Kurz nabízí možnost naučit se způsobům, jak se o sebe postarat v těžkých pracovních a životních situacích, jak uvolnit napětí, stres a vyčerpání, které práce s dětmi a dospívajícími může přinášet.

V praktických cvičeních budou účastníci vedeni k uvědomění si svého těla, mysli, emocí, k sebepoznání a laskavosti vůči sobě a uvolnění napětí a posílení vlastních zdrojů, odolnosti a růstu.

Během kurzu nabídneme možnost vyzkoušet si různé techniky k rozvoji klidné a spokojené mysli a uvolnění těla.

Východiskem kurzu jsou principy přístupu zaměřeného na řešení, které tvoří hlavní rámec v procesu sebepodpory. 

Témata:

 • Význam sebepéče a její možnosti
 • Principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Úvod do meditace zaměřené na řešení
 • Identifikace a využití vlastních zdrojů v náročných situacích
 • Možnosti práce s myslí, emocemi, tělesným prožíváním
 • Praktická relaxační cvičení a meditace 


Na workshop je možné se průběžně přihlašovat.