UMĚNÍ SEBEPOSÍLENÍ PRO TY, KTEŘÍ PRACUJÍ S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI – WORKSHOP

Zveme vás na dvoudenní workshop, který nabízí možnost naučit se způsobům, jak se o sebe postarat v těžkých pracovních a životních situacích, jak uvolnit napětí, stres a vyčerpání, které práce s dětmi a dospívajícími může přinášet. Workshop je pojatý velmi prakticky, účastníci si vyzkouší konkrétní cvičení, která vedou k uvědomění si vlastního těla, mysli, emocí, k sebepoznání a laskavosti vůči sobě a uvolnění napětí a posílení vlastních zdrojů, odolnosti a růstu. Východiskem jsou principy přístupu zaměřeného na řešení, které tvoří hlavní rámec v procesu sebepodpory.

Pro koho je workshop určen

Pro učitele a jiné pedagogické pracovníky, školní psychology, členy školních a poradenských pracovišť, vychovatele v dětských domovech, pracovníky ve střediscích výchovné péče a školských poradenských zařízení, pracovníky v oblasti dětských volnočasových aktivit, apod.

Vybraná témata

 • Význam sebepéče a její možnosti
 • Principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Úvod do meditace zaměřené na řešení
 • Identifikace a využití vlastních zdrojů v náročných situacích
 • a další…

Akreditace

MPSV ČR (pod názvem: “Umění sebeposílení pro pomáhající profesionály”)

Termín konání

16. a 17. května 2024

Cena

4500 Kč. Při přihlášení do 31. 1. 2024 nebo při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace sleva 10 %.

Vzdělávání lze hradit ze šablon.

Lektorský tým

Lektorka, psycholožka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, supervizorka

Lektorka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, supervizorka ve výcviku

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

lektor, psychoterapeut, hypnoterapeut, supervizor a kouč

Lektor, na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut a supervizor, certifikovaný Reteaming kouč a trenér, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

PhDr. Daniel Žákovský


lektor, psychoterapeut, hypnoterapeut, supervizor a kouč

Lektor, psycholog, na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut a supervizor, certifikovaný Reteaming kouč a trenér, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Co se naučíte:

Kurz nabízí možnost naučit se způsobům, jak se o sebe postarat v těžkých pracovních a životních situacích, jak uvolnit napětí, stres a vyčerpání, které práce s dětmi a dospívajícími může přinášet.

V praktických cvičeních budou účastníci vedeni k uvědomění si svého těla, mysli, emocí, k sebepoznání a laskavosti vůči sobě a uvolnění napětí a posílení vlastních zdrojů, odolnosti a růstu.

Během kurzu nabídneme možnost vyzkoušet si různé techniky k rozvoji klidné a spokojené mysli a uvolnění těla.

Východiskem kurzu jsou principy přístupu zaměřeného na řešení, které tvoří hlavní rámec v procesu sebepodpory. 

Témata:

 • Význam sebepéče a její možnosti
 • Principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Úvod do meditace zaměřené na řešení
 • Identifikace a využití vlastních zdrojů v náročných situacích
 • Možnosti práce s myslí, emocemi, tělesným prožíváním
 • Praktická relaxační cvičení a meditace 


Na workshop je možné se průběžně přihlašovat.