IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví organizuje od roku 1953 specializační a celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, zubních lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí.

Psychoterapeutické výcviky pro zdravotnictví byly tradičně schvalovány komisí, již zřizovala ČPtS ČLS JEP. Nicméně z rozhodnutí MZČR tato komise přešla do gesce IPVZ. Více informací zde: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/schvalovani-psychoterapeutickych-vycviku

Vzdělávací programy s akreditací IPVZ:

  • Solutions focus” – komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (777 hod) – otevření výcviku v současnosti nepřipravujeme