Supervize

„Víc pohledů je lepší než jeden.“ (Milton H. Erickson)

Co je to supervize a jak pracujeme?

Odborná pomoc a podpora pro pracovníky v tzv. „pomáhajících“ profesích. Nástroj, který pracovníkovi pomáhá postarat se sám o sebe tak, aby zůstával užitečný pro své klienty.

Hlavním východiskem naší práce je přístup zaměřený na řešení (solution-focused approach).

Supervize může být užitečná, pokud

Jaké služby nabízíme?

Individuální supervize

pracuje se s jedním pracovníkem

Skupinové supervize

probíhají ve skupinách, cílem je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, účastníci supervize jsou spojeni společnou oblastí činnosti, ale ne vždy společným pracovištěm

Týmové supervize

supervizní práce s týmem spolupracovníků, zaměřuje se na zlepšení činnosti a fungování celého týmu nebo celé organizace

Kdo se vám bude věnovat?

supervizor, psychoterapeut, kouč

Na řešení orientovaný supervizor, kouč  cerifikovaný v modelu Reteaming (Dr. Ben Furman) a Brief Coaching (Dr. Peter Szabó) a lektor koučovacích a supervizních výcviků, autor knihy o koučování

supervizor, psychoterapeut, kouč

Na řešení orientovaný supervizor, kouč cerifikovaný v modelu Reteaming (Dr. Ben Furman) a Brief Coaching (Dr. Peter Szabó),  lektor koučovacích a supervizních výcviků, autor knihy o koučování

Ceník supervize

Ceny našich služeb jsou smluvní a dojednáváme je vždy individuálně, orientační ceny od 1. ledna 2023 jsou uvedeny zde

Individuální supervize

1500 Kč

– cena uvedena za 1 hodinu
– zkušení supervizoři
– možnost dohody na slevě

Skupinové a týmové supervize (1 supervizor)

2000 Kč

– cena uvedena za 1 hodinu
– zkušení supervizoři
– možnost dohody na slevě

Skupinové a týmové supervize (2 supervizoři)

3100 Kč

– cena uvedena za 1 hodinu
– zkušení supervizoři
– možnost dohody na slevě

Při realizaci zakázek mimo Olomouc je účtováno cestovné. Cestovné se stanovuje součtem cestovních náhrad a náhrady za čas strávený na cestě. Cestovní náhrady jsou vypočítávány jako 7,5 x počet km z Olomouce (bez ohledu na použitý dopravní prostředek). Náhrada za čas strávený na cestě se počítá jako 800 Kč/hodinu strávenou na cestě (v případě jízdy autem vycházíme z údajů na Google maps z Olomouce na místo konání, při jízdě veřejnou dopravou se částka počítá podle platného jízdního řádu).

V případě zájmu o supervizi kontaktujte přímo vámi vybraného supervizora, viz kontaktní údaje v jeho profilu.

Často kladené otázky

Z našeho pohledu je to s příčinami problémů trochu složitější. Když máte jednoduchý (tzv. triviální)
systém, jako je třeba auto, které nechce nastartovat, pak není většinou těžké najít příčinu problému
(alespoň pokud jste zkušený automechanik). Při práci s lidmi (živé systémy) to ale tak jednoduše
nefunguje, protože řetězce příčin a následků jsou příliš složité a navíc vzájemně provázané. Je velmi snadné při hledání příčin problémů „zabředávat“ stále hlouběji, až nakonec analýza vede k paralýze a neschopnosti účinně jednat. V supervizi zaměřené na řešení se zaměřujeme na cíl (kam se chceme s klienty dostat) a na zdroje (co se už osvědčilo a může nám pomoci se posunout směrem k cíli). Je to vlastně velmi jednoduché. Ale je poměrně obtížné to takto jednoduše dělat.

O případných zprávách ze supervizních setkání se domlouváme vždy s konkrétním zadavatelem supervize (ten, kdo službu objednává a platí). U individuálních supervizí mnozí žádnou zprávu nevyžadují, někteří požadují doklad o účasti pracovníka (prezenční listinu, potvrzení), někteří požadují krátkou zprávu, která je s ohledem na povinnost mlčenlivosti velmi obecná. Naším zvykem je tuto zprávu sepsat přímo se supervidovaným pracovníkem, takže je tam jen to, s čím pracovník souhlasí.
U skupinových a týmových supervizí zadavatelé zprávu někdy nevyžadují – zejména v případech, kdy se supervize sami účastní.
Pokud zprávu vyžadují, většinou obsahuje jen konkrétní výstupy a úkoly – a opět ji tvoříme přímo se skupinou či týmem, který se zněním zprávy vyjádří souhlas

Hranice jsou poměrně neostré a různí autoři i odborníci z praxe se na rozdíly mezi těmito činnostmi dívají různě. Supervize se z našeho pohledu odlišuje od koučování zejména cílovou skupinou (koučování je určeno pro manažery, supervize primárně pro pomáhající pracovníky a manažery v pomáhajících profesích), metody práce jsou samozřejmě podobné. Mentoring je z našeho pohledu spíše neformální či formálně ustanovené doprovázení a „zaučování“ méně zkušeného pracovníka pracovníkem zkušeným, supervize je vždy formalizovaná forma spolupráce a více zaměřená na individuální potřeby supervidovaného pracovníka. Terapie je zaměřena spíše na osobní problémy a trápení, supervize se váže především k výkonu pomáhající profese nebo role v rámci organizace.

Všichni naši supervizoři mají vysokoškolské vzdělání v psychologii, sociální práci či andragogice a prošli terapeutickým výcvikem. Navíc prošli supervizními výcviky (např. pod supervizí Dr. Bena Furmana) nebo patří k první generaci supervizorů, kteří supervize poskytují již od poloviny devadesátých let (kdy u nás ještě žádné supervizní výcviky neexistovaly). Všichni supervizoři se neustále vzdělávají se zahraničními i tuzemskými odborníky. Všichni mají rovněž zkušenosti s realizací supervize pro různé organizace poskytující sociální služby – církevní, příspěvkové, s celorepublikovou nebo lokální působností.

Individuální, týmové i skupinové supervize mohou probíhat v našich prostorách v Olomouci na Kubíčkově 19 (cca 5 minut chůze od Náměstí Republiky, podrobný popis lze nalézt na www.dalet.cz v sekci Kontakty). Tato varianta je finančně nejvýhodnější, protože není třeba hradit náklady spojené s cestováním supervizora. Individuální, skupinové i týmové supervize lze realizovat i v prostorách supervidovaných. Pokud se nacházejí v působišti daného supervizora (viz. níže), není třeba hradit dopravu supervizora, v ostatních případech je třeba cestovní náklady započítat.

Reference

Výběr organizací, se kterými spolupracujeme
Výběr organizací, se kterými spolupracujeme
Read More
KAPPA-HELP Přerov; Charita Olomouc; Astrid Ostrava; Komuniké, o.p.s., Litomyšl; KonRad o.s., Nový Jičín; Dotek o.p.s. Vizovice; MARLIN s.r.o., Uherské Hradiště; Juvena Jihlava; Centrum setkávání, Přerov; Dům dětí Český Těšín; MŠ Blanická, Olomouc; ZŠ U Bečvy, Přerov; Podané ruce o.s., Frýdek Místek; Charita Litomyšl; Diakonie Valašské Meziříčí; Domov pro seniory, Nový Jičín; Pečovatelská služba, Nový Jičín; Městský úřad Příbor; Městský úřad Svitavy; Domov pro seniory, Příbor; ISZ Management Centrum, Praha; IQ Roma servis Brno; Slezská diakonie - Bét-el Třinec; Charita Šternberk - Rozkvět; Charita Kroměříž-Kontaktní centrum, a další.


Kde nás najdete?

Konzultace v naší pracovně probíhají na adrese Kubíčkova 19, Olomouc. Dostanete se k nám MHD (z vlakového nádraží tramvaj č. 2, 3, 4, 6), zastávka nám. Republiky. Od zastávky je to k nám cca 5 minut pěšky směrem dolů z kopce přes ulici Hanáckého pluku. V případě, že jedete autem, můžete využít bezplatné parkování v přihlehlých ulicích.