Spolupracovníci

Mgr. Zuzana Hlobil Skoupilová

Sociální pracovnice, supervizorka a lektorka. V Daletu absolvovala na řešení zaměřený výcvik v supervizi a koučování a další workshopy. Současně spolupracuje s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, kde se zaměřuje především na doprovázení studentů v přípravě na odborné praxe, supervize a vzdělávání v oblasti specifických témat sociální práce. Má dlouholeté zkušenosti s preventivní sociální prací s ohroženou rodinou s dětmi, koordinovala sociální služby v neziskové organizaci a je spoluzakladatelkou neziskové organizace, která se zaměřuje na pomoc a poradenství obětem trestných činů.
Supervize ji v první řadě baví a naplňují. Považuje je za nedílnou a nesmírně užitečnou součást pestrého života pomáhajících profesionálů. Jejím snem je, aby se supervize jako obor co nejvíce rozvíjela (ráda v tom přiloží i ruku k dílu) a postupem času se tak mohla stát oporou všem profesím, které jsou vystavovány náročným mezilidským interakcím.