Informace o přihlašování na kurzy

Na vzdělávací kurz nebo výcvik se přihlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Dbejte prosím na správné vyplnění údajů. Tyto údaje slouží jako podklad pro fakturaci a také pro závěrečné osvědčení.

Nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání přihlášky vám e-mailem potvrdíme, zda je ve vámi zvoleném kurzu/výcviku volné místo a zda jste přijati. V případě, že bude daná akce již plně obsazená, nabídneme další možnosti.

Platba kurzovného se hradí při naplnění minimální kapacity akce, nejpozději měsíc předem. Kurzovné u dlouhodobých výcviků je možné hradit ve splátkách.

Kurzovné se hradí na základě faktury, která vám bude zaslána na váš e-mail. Provádíte-li platbu, nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol a do poznámky své jméno a kód kurzu. Všechny tyto údaje naleznete na faktuře.

Přihlášení včetně platby je třeba provést do data uzávěrky přihlášek uvedeného u kurzu.

Nejpozději 14 dnů před konáním akce zasíláme všem přihlášeným účastníkům e-mail s podrobnými organizačními informacemi.

V případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně účastníka jsou zavedeny následující storno poplatky:

  • 30 a více kalendářních dní před zahájením kurzu: 0 %;
  • 29 – 10 kalendářních dní před zahájením kurzu: 50 % z celkové ceny kurzu;
  • 9 a méně kalendářních dní před zahájením kurzu: 100 % z celkové ceny kurzu;
  • v případě vyslání náhradníka se žádný storno poplatek neúčtuje.
  •  

V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na info@dalet.cz nebo na tel.: 604 736 465