Materiály ke stažení

V této sekci nabízíme ke stažení studijní materiály přibližující přístup zaměřený na řešení. Jendá se o naše vlastní texty i o překlady zajímavých textů od předních představitelů SF. Texty jsou rozdělené do tematických oblastí (koučování a management, terapie a poradenství, výzkum…). 

Zvláštní oddíl tvoří úvodní texty, které poskytují základní přehled o našem způsobu práce a jsou psány spíše popularizujícím stylem. V sekci Videa a audia pak naleznete několik nahrávek, ve kterých představujeme naše myšlenky kolem SF. 

Přijměte také pozvání k četbě SF Revue – nášeho elektronického časopisu, který je inspirativním prostorem pro sdílení SF zkušeností, zážitků, myšlenek a technik.

Za naši otevřenost při sdílení materiálů a za úsilí vložené do jejich přípravy bychom rádi požádali o drobnou odměnu – pokud budete texty používat při výuce nebo při psaní vlastních textů, citujte prosím zdroj.

 

2. SF revue

Bezplatný online časopis nabízející inspirativní prostor pro sdílení SF zkušeností, zážitků, myšlenek a technik. 

3. Články

Vybrané články členů týmu jsou zde k dispozici zdarma ke stažení. Jsou rozděleny podle témat na následující oblasti: terapie a poradenství, koučování a management, výzkum a překlady.

4. Audio a video

5. Doporučené zdroje

Pro podrobnější studium nabízíme několik námětů na literaturu rozdělenou podle různých oblastí:

TERAPIE A PORADENSTVÍ

 • Berg, I. K. Posílení rodiny. Praha: ISZ, 1992.
 • De Jong, P., Berg, I. K. Intervieving for solutions. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 1998.
 • De Shazer, S. Klúče k riešeniu v krátkej terapii. Trenčín: Galanta, 1993.
 • De Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., Trepper, T., McCollum, E., Berg, I. K. More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. New York: The Haworth press, 2007 (Česky: Zázračná otázka (Portál, 2011).
 • Duncan, B. L., Miller, S. D., Sparks, J. A. The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
 • Furman, B., Ahola, T. Solution talk: Hosting therapeutic conversations. New York: W. W. Norton and comp., 1992.
 • Keeney, B. Improvisational therapy: A practical guide for creative clinical strategies. New York: The Guilford press, 1990.
 • Keeney, B. The creative therapist: The art of awakening a session. New York: Routledge, 2009.
 • O‘Hanlon, B., Weiner-Davis, M. In search of solutions: A new direction in psychotherapy. 2nd ed. New York: W. W. Norton and comp., 2003.
 • Selekman, M. D. Collaborative brief therapy with children. New York: The Guilford press, 2010.
 • Úlehla, I. Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: SLON, 1999.
 • Wampold, B. E. The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Mahwah: Lawrence Elbraum Associates, 2001.

 

SUPERVIZE

 • Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
 • Page, S., Wosket, V. Supervising counsellor: A cyclical model. 2nd ed. Hove: Brunner-Routledge, 2001.
 • Pichot, T., Dolan, Y. M. Solution-focused brief therapy: Its effective use in agency settings. New York: Haworth press, 2003.
 • Svobodová, P., Valášek, M. Úvod do supervize – cyklický model. Tišnov: SCAN, 2002.
 • Von Schlippe, A., Schweitzer, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2001.

 

KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT

 • Furman, B., Ahola, T. Change through cooperation: Handbook of Reteaming, the art of motivating people to change what they want to change. Helsinki: Helsinki brief therapy institute, 2007.
 • Berg, I. K., Szabó, P. Brief coaching for lasting solutions. New York: W. W. Norton and comp., 2005.
 • Jackson, P. Z., McKergow, M. The solutions focus: Making coaching and change SIMPLE. 2nd ed. London: Nicholas Brealey International, 2007.
 • Szabó, P., Meier, D. Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne (Üvod do koučovanie zamraného na riešenie). Banská Bystrica: CO/Man., 2010.
 • Meier, D. Team coaching with the Solution circle: A practical guide to solutions focused team development. Cheltenham: SolutionsBooks, 2005.
 • Fischer-Epe, M. Koučování: Zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 2006.
 • McKergow, M., Clarke, J. Solutions focus working. Cheltenham: SolutionsBooks, 2007.
 • McKergow, M., Clarke, J. Possitive approaches to change: Applications of solutions focus and appreciative inquiry at work. Cheltenham: Solutions Books, 2005.
 • Lueger, G., Korn, H. P. (eds.) Solution-focused management. München: Rainer Hampp, 2006.
 • Gallwey, W. T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: Metoda Inner Game. Praha: Management press, 2004.
 • Whitmore, J. Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press, 2004.
 • Whitney, D., Trosten-Bloom, A., Rader, K. Appreciative leadership: Focus on chat works to drive winning performance and build a thriving organisation. New York: McGraw Hill, 2010.
 • Giertlová, K. Manažovať a koučovať systemicky? Áno. Banská Bystrica: Co/Man, 2004.
 • Bobek, M., Peniška, P.: Práce s lidmi. Brno: NC Publishing, 2008.
 • Röhrig, P., Clarke, J. (eds.) 57 SF activities for facilitators and consultants. Cheltenham: Solutions Books, 2008.
 • Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa publ., 2006.

TEORETICKÉ ÚVAHY

 • Bateson, G. Mysl a příroda: nezbytná jednota. Praha: Malvern, 2006.
 • Ludewig, K. Systemická terapie. Praha: Pallata, 1994.
 • Maturana, H. R., Varela, F. J. The tree of knowledge: The biological roots of human understanding. 2nd ed. Boston: Shambhala, 1998.
 • Neubauer, Z. O počátku, cestě a znamení časů: Úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern, 2007.
 • Watzlawick, P. Jak skutečná je skutečnost? Hradec Králové: Konfrontace, 1998.
 • Wittgenstein, L. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998.