Překlady

Berg I.K.: Převlečený vlk není babička –  Úvahy o terapii zaměřené na řešení

O´Hanlon B.: Základy terapie orientované na řešení

Dolan Y., Trepper T., McCollum E., Nelson T.: Steve de Shazer a budoucnost terapie zaměřené na řešení

Furman B.: Přístup zaměřený na řešení a koučování

Korman H.: Společný projekt

McKergow M.: Manažer jako kouč – stavět na úspěchu