Vzdělávání

„Poznávat neznamená jen něco vědět, ale měnit se tím, co člověk ví.“ (Anthony de Mello)

Kategorie kurzů

S čím vám můžeme pomoci?

Nabízíme a vytváříme krátkodobé kurzy i dlouhodobější výcviky pro rozvíjení dovedností zejména v oblasti psychoterapie a poradenství, v oblasti supervize, koučování a manažerských dovedností (viz. aktuální nabídka vzdělávání). Velký důraz klademe především na praktické osvojení dovedností a na schopnost reflexe při práci s lidmi. Tomu přizpůsobujeme i formu vzdělávání.

Co je typické pro naše vzdělávání?

Praktický trénink a zážitkové lekce

člověk se nejlépe naučí to, co si vyzkouší „na vlastní kůži“ – proto klademe důraz na odborně vedený praktický trénink dovedností a různé „zážitkové lekce“

Důraz na schopnost reflektovat své konání a prožívání 

dobrý profesionál nepracuje (a zejména ne s lidmi!) nějak nahodile, ale dokáže zdůvodnit, proč dělá právě to, co dělá a proč právě tak, jak to dělá – proto klademe důraz na schopnost účastníků reflektovat své konání a prožívání ve světle různých teoretických východisek

Vlastní zkušenost a příklady z vlastní praxe

při vzdělávání využíváme vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných kolegů jako inspiraci pro účastníky, aniž bychom je ale chtěli nabízet jako jediné správné řešení – proto často na kurzech prezentujeme nahrávky vlastní práce s klienty a uvádíme četné příklady z vlastní praxe

Doprovázení při hledání vlastního jedinečného stylu práce

věříme, že trénink terapeutů, koučů a dalších pomáhajících pracovníků nemá být vytvářením „odlitků“ podle jedné šablony, ale spíše doprovázením při hledání vlastního jedinečného stylu práce toho kterého účastníka – proto klademe při vzdělávání důraz na respekt k odlišnostem a na tvořivou improvizaci

Nabízíme raději diskuse na daná témata

z našeho pohledu nejsou teorie něčím otravným, co se máme učit zpaměti, ale něčím, co nás může v pracovním i osobním životě inspirovat k novým pohledům a nápadům – proto místo memorování pouček nebo nudných přednášek nabízíme raději diskuse na daná témata

Podmínky pro rozvoj i mimo kurzy

učení a sebezdokonalování je v našem pojetí neustálý proces, který se neomezuje jen na přímou výuku, ale prostupuje každodenním životem účastníků kurzu – proto vytváříme účastníkům našich kurzů podmínky pro jejich rozvoj i mimo kurzy, a to pomocí e-learningového portálu, zpracováním kvalitních studijních materiálů a poskytnutím vlastních odborných článků na našem webu

Přístup zaměřený na řešení

Přístup zaměřený na řešení (zkráceně SF z angl. “solution-focused”) lze zařadit do velké rodiny tzv. systemických či lépe postmoderních přístupů. Jak název napovídá, zaměřuje se na hledání řešení místo na podrobné analýzy problémů a jejich příčin. Díky tomu dosahuje rychle a efektivně pozivních změn (podrobnější informace o SF přístupu lze nalézt zde). Tento směr vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a další kolegové z BFTC (USA) a během několika let se rozšířil po celém světě a etabloval se v různých oblastech.