Mezinárodní spolupráce

psychiatr

Ben je psychiatr, terapeut zaměřený na řešení a vyhledávaný kouč významných firem, jeden z průkopníků přístupu zaměřeného na řešení, autor a spoluautor četných knih a článků o přístupu zaměřeném na řešení (např. dnes již klasická kniha „Solution talk“ (1992), „Change through cooperation: Handbook of Reteaming“ (2007), Kids’s Skills in action (2010)- vše spolu s Tapani Aholou). Ben je vyhledávaný lektor workshopů po celém světě. Spolu s Tapanim vytvořil vlastní metodiku SF koučování (Reteaming), práce s dětmi (Kids’ Skills) a utváření firemního prostředí (Twin Star a Cooperation). S Benem nás pojí osobní blízkost i četná témata, která společně rozvíjíme. Spolupracujeme na koncepci našich výcviků, speciálně tematicky zaměřených workshopech a supervizi naší práce, pravidelně konzultujeme některá témata a připravujeme společné projekty, workshopy na mezinárodních fórech a publikace. Získali jsme mezinárodní akreditaci pro provozování Reteamingu a pro trénink nových Reteaming koučů v ČR, připravujeme se k akreditaci pro Kids’ Skills a Cooperation.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.benfurman.com.

psychiatr

Harry je psychiatr a terapeut zaměřený na řešení, jedna z vůdčích postav současnosti v přístupu zaměřeného na řešení, mnohaletý spolupracovník a přítel Steva de Shazera a Insoo Kim Berg, zakladatel institutu SIKT v Malmö (Švédsko), autor a spoluautor četných knih a článků o terapii zaměřené na řešení (např. „More than miracles“ (2007, spolu se S. De Shazerem, Y. Dolan, I. K. Berg a Terry Trepperem), lektor workshopů po celém světě. Spolupracujeme na koncepci našich výcviků, speciálně tematicky zaměřených workshopech a supervizi naší práce a konzultujeme některá témata.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.sikt.nu.

kouč

Peter patří k vůdčím představitelům koučování zaměřeného na řešení, je autorem modelu Brief Coaching a společně s Insoo Kim Berg napsal dnes již klasickou knihu “Brief Coaching for Lasting Solutions” a četné další knihy a články o koučování zaměřeném na řešení. Spolupracujeme při vzdělávání koučů (společně s Klárou Giertlovou) v modulu Brief Coaching akreditovaném ICF.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.solutionsurfers.com.

psychiatr

Scott patřil k původnímu týmu tvůrců přístupu zaměřeného na řešení v BFTC kolem Steva de Shazera a Insoo Kim Berg, byl ředitelem oddělení práce s lidmi se závislostmi. Později se stal jedním z předních výzkumníků na poli společných účinných faktorů v psychoterapii (spolupracoval např. s M. Lambertem či B. Wampoldem), posléze se začal věnovat tématu terapeutické excelence a založil International Centre for Clinical Excelence. Je spoluautorem škál měřících výsledky terapie/ poradenství (ORS) a spolupráci (SRS). Prezentuje po celém světě, včetně prestižních konferencí jako je Evolutions of psychotherapy. Spolupracujeme především v uvádění nástrojů pro zpětnou vazbu (ORS, SRS) do českého prostředí a publikacích.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.scottdmiller.com.

psychoterapeut

Rob vykonával 10 let lékařskou praxi, poté se rozhodl věnovat psychoterapii a byl přímým žákem legendárního terapeuta Miltona H. Ericksona. Byl jeho způsobem práce natolik inspirován, že se již po více než 30 let věnuje rozvíjení vlastního způsobu práce s klienty, při kterém vychází z toho, co se naučil od M. H. Ericksona a kombinuje to s přístupem zaměřeným na řešení. Založil a vede nejvýznamnější Institut M. H. Ericksona v Austrálii, pravidelně se jako hostující lektor účastní prestižních mezinárodních Ericksonovských kongresů, napsal několik knih o ericksonovské a na řešení zaměřené terapii a vede četné workshopy po celém světě. Spolupracujeme především v oblasti hypnoterapie a výcviků v hypnoterapii zaměřené na řešení, připravujeme společné publikace.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. https://robmcneilly.simplero.com.

psychoterapeut

Brad je jedním z tvůrců a průkopníků postmoderních či systemických přístupů, studoval u Gregory Batesona a během své vědecké kariéry napsal jednu z nejvlivnějších knih o kybernetice (“An aestetics of change”), studoval rovněž způsob práce Miltona Ericksona a s jeho dcerou Betty-Allice Erickson napsal knihu “M.H. Erickson: An american healer”). Je spoluautorem přístupu zaměřeného na zdroje („ressource-focused therapy“), věnoval se více než 10 let výzkumu tradičních metod uzdravování v různých kulturách (napsal několikasvazkovou publikaci “Profiles of healing”), vytvořil také nástroj pro výzkum a reflexi terapeutických rozhovorů (“Recursive frame analysis”). Věnuje se terapii a poradenství, jejímu “oživení” a rozvíjení tvořivosti, napsal četné knihy (např. „Resource-focused therapy“, „The creative therapist“, „Improvisational therapy“), věnuje se rovněž spiritualitě léčení a výzkumu. Brad patří mezi nejvýraznější osobnosti současné psychoterapeutické scény, vystupuje na prestižních konferencích, prezentuje své zkušenosti ve sbírkách příběhů z praxe slavných terapeutů (např. Carlson, Kotter – „Mumie u jídelního stolu“), je členem mnoha odborných společností a působil na několika prestižních univerzitách. Vede workshopy o tvořivosti a terapii po celém světě, je oblíbeným a inspirujícím řečníkem. Spolupracujeme na rozvoji metody Recursive frame analysis, připravujeme společné publikace a konzultujeme některá témata.

Další podrobnosti viz. https://sacredecstatics.com.

psychoterapeut

Hillary má bohaté zkušenosti s koučováním, facilitací a rozvojem lidí zejména v neziskovém sektoru a v oblasti práce s komunitami. Zabývá se rovněž spiritualitou a tvořivostí při práci s lidmi. Spolupracuje s Bradem při výuce i vedení terapeutických sezení.

Další podrobnosti viz. https://sacredecstatics.com.

psychoterapeut

Chris je psychoterapeut, kouč, supervizor a trenér, v současnosti patří k nejvýraznějším představitelům přístupu zaměřeného na řešení. Společně s Evanem Georgem a Harveyem Rattnerem rozvíjejí tento způsob práce již více než 25 let. Od počátku úzce spolupracovali se Stevem de Shazerem, Insoo Kim Berg a dalšími průkopníky tohoto přístupu. Postupně rozvinuli vlastní specifický styl práce zaměřený na zjednodušování, připojení ke klientovi a tvořivost. Společně také založili Londýnský institut BRIEF, který je nyní největším vzdělavatelem v tomto přístupu v Evropě a pravděpodobně i celosvětově. Spoelčně s kolegy je autorem několika vlivných knih o přístupu zaměřeném na řešení.

Další podrobnosti viz. www.brief.org.uk.

psychoterapeut

Guy je výraznou a kreativní postavou SFBT, získal magisterské tituly v terapii zaměřené na řešení (Birmingham Univerzity), v aplikovaných sociálních vědách (Sheffield University) a ve filosofii (Open University). Napsal výborně hodnocenou knihu „Solution Focused Practice“ (2014) a mnoho dalších odborných publikací, působil jako terapeut a sociální pracovník v mnoha různých pozicích, byl dvě volební období předsedou British Association of Social Workers, šest let působil jako trenér v institutu BRIEF, nyní provozuje vlastní praxi, věnuje se propojení filosofie (embodied and extended cognition) a terapie zaměřené na řešení a rovněž využití přístupu zaměřeného na řešení při iniciování sociálních změn, vede workshopy po celém světě.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.guyshennan.com.

psychoterapeut

Tomasz je psychoterapeut zaměřený na řešení, zakladatel institutu CPSR v Polsku, autor několika knih a článků o terapii zaměřené na řešení (např. v polštině „Cesty k řešení“ (2009)), lektor workshopů a vystoupení na konferencích po celém světě, autor několika vlastních metod a konceptů (např. “balík trumfů”, “škálování problému”, “trojúhelník NGP” nebo “noční zázračná otázka”). Jeho styl uvažování i prezentace je provokativní, poutavý a inspirující, někdy sám sebe označuje za “heretika SF přístupu”. S Tomaszem nás pojí osobní i prostorová blízkost, polupracujeme na koncepci našich výcviků, speciálně tematicky zaměřených workshopech a supervizi naší práce, sdílíme své zkušenosti a konzultujeme některá témata.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.centrumpsr.eu.

psychoterapeut

Mark je ředitel významné konzultantské společnosti SF Work (www.sfwork.com), jeden z průkopníků aplikace přístupu zaměřeného na řešení v koučování (modely SIMPLE a OSKAR), leadershipu (tvůrce modelu „host leadership“) a vedení změn jednotlivců i organizací. Je spoluautorem bestselleru „Solutions focus“ (2. vyd. 2006), první knize o SF koučování, které se dostalo skvělého přijetí mezi odborníky i mezi manažery, je autorem či editorem mnoha dalších knih a článků. Mark působil a působí jako kouč mnoha významných firem, jako jeden z mála evropanů je členem Jack Canfield’s Transformational Leadership Council (JCTLC), dále je členem SFCD, člen Asociace pro vzdělávání a rozvoj manažerů (AMED) a Asociace pro MBA programy (AMBA). Věnuje se rovněž vědecké činnosti na univerzitě, kde se snaží propojit své bohaté praktické zkušenosti s nejnovějšími vědeckými poznatky (zejména z oblasti kognitivní psychologie a neurovědy). . Vede četné workshopy po celém světě, spolupracujeme především v oblasti koučování a vzdělávání pro manažery z komerční i neiskové oblasti a v etablování přístupu zaměřeného na řešení v akademické oblasti.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.sfwork.com.

kouč

Jenny je spoluzakladatelka a společnice SF work, zabývá se aplikací přístupu zaměřeného na řešení v koučování, facilitaci, strategickém plánování či vedení procesů změn v organizacích, působí jako kouč v mnoha významných firmách a vede workshopy v mnoha zemích po celém světě. Je autorkou nebo editorkou mnoha knih a článků, včetně úspěšných knih „57 SF activities for facilitators and consultants“ (2008), „Possitive approaches to change“ (2005) a „Solution focus working“ (2007). Spolupracujeme především v oblasti koučování, facilitace a vzdělávání pro manažery z komerční i neiskové oblasti a v etablování přístupu zaměřeného na řešení v akademické oblasti.
Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.sfwork.com.

psychiatr

Paul je psychiatr, terapeut a kouč, který tvořivě kombinuje ericksonovské postupy s přístupem zaměřeným na řešení, je zakladatel institutu CoachTeam v Belgii a ředitel belgického ericksonovského institutu akreditovaného u Milton Erickson found., je vyhledávaný kouč významných firem a terapeut, lektor workshopů po celém světě. Spolupracujeme na koncepci výcviků a koučování, speciálně tematicky zaměřených workshopech a konzultujeme některá témata.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.paulkoeck.com.

kouč

Senior kouč, konzultantka a lektorka, absolvovala studium na FF Univerzity Komenského v Bratislavě, výcvik v systemickém přístupu (400 h), výcvik v koučování zamřeném na řešení “Brief Coaching for Lasting Solutions” akreditovaný ICF (Peter Szabó), měla psychoterapeutickou praxi (9 let) a manažerskou zkušenost coby ředitelka organizace (10 let), nyní provozuje vlastní koučovací praxi (Co/Man.) a pořádá četné kurzy a výcviky v oblasti koučování a profesní rozvoj.
Spolupracujeme při přípravě a vedení výcviků a kurzů a při rozvíjení nových nápadů a modelů v rámci přístupu zaměřeného na řešení.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.kouc.sk.