O nás

„Chceš-li, aby se lidé nenáviděli, předhoď jim zrno. Přiměj je, aby společně budovali věž, a uděláš z nich bratry.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Vítejte na stránkách týmu koučů, terapeutů, supervizorů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení – DALETu. Na našich stránkách jsou k dipozici informace o čtyřech vzájemně propojených aktivitách, kterým se odborně věnujeme a u nichž Vám můžeme případně nabídnout spolupráci. Jedná se o koučování, terapii, supervizi a vzdělávání.

Rozvíjíme jen jednu věc - přístup zaměřený na řešení

Myslíme si totiž, že docela dobře si lze osvojit spoustu přístupů, ale vyniknout lze jen v jednom – a my chceme být (se vší skromností) opravdu vynikající v tom, co děláme.

Děláme spoustu různých činností

Baví nás aplikovat jeden přístup v různých oblastech od koučování a managementu, přes terapii a poradenství až třeba po školství, řešení konfliktů nebo komunitní práci; jde o stále stejnou jednu věc, která však umožňuje pestré možnosti použití, tak jako stále stejné sklo lupy umožňuje zvětšeně pozorovat různé věci.

Pracujeme společně

Někdy se nás lidé ptají, jak můžeme stíhat dělat takové množství aktivit a navíc s takovou důkladností. Nejde o žádné kouzlo ani workoholismus (v přístupu zaměřeném na řešení je ve větší vážnosti úspornost a “lenost” než zběsilá pracovitost), ale o prostou věc, že je nás na to víc a daří se nám nacházet způsoby, jak věci společně vytvářet. Společné vytváření přináší nám i našim klientům (v koučování, supervizi, terapii či vzdělávání), mnohem víc, než kdyby každý něco tvořil sám, a pak se to jen sečetlo dohromady.

Neustále se učíme novým věcem

Stále cítíme potřebu se zlepšovat v tom, co děláme. Neztrácíme ale čas, proto se učíme jen od těch nejlepších učitelů: 1. od kolegů z celého světa, kteří patří k naprosté špičce v SF (pokud Vás zajímá neustále se rozšiřující okruh předních představitelů SF z celého světa, se kterými spolupracujeme, podívejte se do sekce “o nás”), 2. od sebe navzájem, když máme možnost společně pracovat nebo společně něco nového vytvářet, 3. od našich klientů – ať už v koučování, terapii, supervizi nebo při vzdělávání – kteří nám mohou velmi pomoci v tom, abychom jim byli užiteční, pokud jim opravdu nasloucháme.

Přístup zaměřený na řešení

Přístup zaměřený na řešení (zkráceně SF z angl. “solution-focused”) lze zařadit do velké rodiny tzv. systemických či lépe postmoderních přístupů. Jak název napovídá, zaměřuje se na hledání řešení místo na podrobné analýzy problémů a jejich příčin a díky tomu dosahuje rychle a efektivně pozivních změn (podrobnější informace o SF přístupu lze nalézt zde). Tento směr vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a další kolegové z BFTC (USA). Během několika let se rozšířil po celém světě a etabloval se v různých oblastech (psychoterapie – včetně osob z nejzávažnějšími problémy, poradenství, koučování, management, supervize, vzdělávání…).

Autoři SF přístupu se kromě „postmoderního/ systemického myšlení“ (poststrukturalismus, radikální konstruktivismus, sociální konstrukcionismus…) rovněž významně inspirovali způsobem práce fenomenálního terapeuta Miltona H. Ericksona, proto se SF občas řadí i mezi „ericksonovské přístupy“. Kromě práce zmíněných Steva de Shazera, Insoo Kim Berg a Miltona Ericksona jsou pro naše pojetí významnou inspirací podněty Bena Furmana, Roba McNeillyho, Billa O’Hanlona, Bradforda Keeneyho, Scotta Millera, Harry Kormana, Petera Szabó, Marka McKergowa, Rocío Chaveste a dalších předních představitelů SF a příbuzných směrů. S mnohými z nich jsme se měli možnost poznat osobně a učit se přímo od nich. Inspirujeme se – v rámci integrativních snah – i podněty z jiných přístupů. Rovněž věnujeme pozornost výzkumu sledováním nových poznatků a trendů i participací v různých výzkumných projektech.