Výzkum

Zatloukal L.: Význam teoretického rámce ve výzkumu psychoterapie z „postmoderní“ perspektivy

Práce s ORS (Outcome Rating Scale)

Návod – práce s ORS

Česká verze ORS

Tabulka ORS

Práce s dotazníkem CORE – OM

Manuál k dotazníku CORE-OM

Česká verze dotazníku CORE-OM