Koučování a management

Vítek P: Systemické koučování nezaměstnaných

Zatloukal L: Komunitní plánování sociálních služeb v obcích – střed organizačních kultur?

Zatloukal L: Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování