Terapie a poradenství

Zatloukal L.: Přesvědčení o rodinných vztazích – vybrané teoretické koncepce a nástin jejich alikace v praxi roinné terapie

Zatloukal L.: Bridges 2010 – Mosty k řešení či mosty mezi řešeními?

Žákovský D.: Příspěvek k integraci přístupu zaměřeného na řešení a existenciálních terapií

Zatloukal L.: Fascinující příběhy

Zatloukal L.: Čtyři věci, které jste možná vždycky chtěli vědět o komunikaci, ale báli jste se zeptat

Věžník M.: Cesta od stížností k zakázce (kasuistika párové terapie)

Zatloukal L., Havlík M., Doleček Z., Šotola J.: Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 2011

Zatloukal L.: Práce s „podvědomím“ v (hypno)terapii zaměřené na řešení představená na příkladu z praxe

Zatloukal L.: Přístup zaměřený na řešení – stručný úvod

Zatloukal L. Postmoderní myšlení v poradenské praxi. Sociální práce 2007, č. 3, s. 75 – 86.

Zatloukal L. Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů. Psychoterapie 1, 2007, s. 183 – 203.

Zaloukal L. Práce se zakázkami v psychoterapii a poradenství – systemický přístup. Sociální práce 2008, 3, s. 82 – 93.

Zatloukal L. „Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii. Psychoterapie 3, 2009, s. 179 – 191.

Zatloukal L. Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem. E-psychologie