Tým dalet

PhDr. Daniel Žákovský

Psychoterapeut, lektor a supervizor.

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvoval výcviky v Daletu (supervizní a koučovací výcvik, terapeutický výcvik), výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a další kurzy a výcviky (SKT Liberec, Rafae, Dalet, výcvik v hypnoterapii pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla). Je certifikovaný Kids’ Skills a Reteaming kouč.

Má psychoterapeutickou praxi zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími (Zlín, Kroměříž), rovněž má bohaté zkušenosti s lektorováním odborných kurzů a výcviků a publikuje v odborných časopisech. 

Zabývá se také propojením meditační praxe a psychoterapie a věnuje se též fenoménu terapie jednoho setkání (single session therapy).

S oblibou konzultuje v přírodě. Je garantem modelu Kids’ Skills.