Spolupracovníci

Mgr. Klára Rouchalová

Psycholožka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů a terapeutických výcviků, supervizorka ve výcviku. 
 
Vystudovala jednooborovou psychologii na FSS MU s profilací v klinické psychologii. Bohaté pracovní zkušenosti nasbírala jako psycholog ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie, kde se učila uplatňovat přístup zaměřený na řešení s klienty s různými psychiatrickými diagnózami.
Věnuje se lektorování psychologických a psychoterapeutických kurzů v univerzitním prostředí a v dalším vzdělávání pomáhajících profesionálů. 
V soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými, dětmi i páry a během nich žasne nad lidskou odvahou, silou a tvořivostí. Psychoterapie je také jejím největším koníčkem a zdrojem energie, baví ji, jak je nepředvídatelná a dobrodružná. Nově se věnuje také supervizní praxi jako supervizorka ve výcviku.
 
Významnými tématy, které se snaží v různých oblastech své praxe rozvíjet, jsou pro ni podpora pomáhajících profesionálů a rozvíjení přístupu zaměřeného na řešení, včetně podpory budování komunity, vzájemného se inspirování a hledání nových způsobů, jak přístup uplatňovat. 
 
Přeje si, aby kolem SF psychoterapie bylo živo a aby “rostla”, a proto v Daletu iniciovala vznik prvního odborného časopisu zaměřeného na SF přístup (www.sfrevue.cz).