ARTETERAPIE V RÁMCI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ŘEŠENÍ

Zveme vás na workshop zaměřený na využití arteterapeutickcých technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení. Účastníci získají vhled, jak obohatit své běžné způsoby práce s klienty novým nástrojem, který umožňuje klientovi zapojit jeho symbolické, vizuální a verbální schopnosti, což může otevírat nové možnosti v tvoření žádoucí změny.

Workshop je koncipován velmi prakticky, účastníci si všechny techniky sami vyzkouší.

Pro koho je workshop určen

Pro klinické psychology, psychology ve zdravotnictví, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, pedagogy, supervizory, kouče a další pomáhající profesionály.

Témata:

  • Úvod do arteterapeutických technik a možnosti a limity jejich využití v rámci SF přístupu
  • Role a možnosti práce terapeuta v SF arteterapii
  • Praktické seznámení s konkrétními arteterapeutickými technikami (techniky zaměřené na utilizaci zdrojů, preferovanou budoucnost, výjimky, škálu, vztahy a emoce,…)
  • a další…

Akreditace

V přípravě: MPSV ČR, AKP ČR

Termín konání

 7. – 8. března 2024, začátek vždy v 9 hod.

Cena

4600 Kč. Při přihlášení do 30. 11. 2023 nebo při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace sleva 10 %.

Lektorský tým

 

Mgr. Lucie Veličková

psychoterapeutka, arteterapeutka, lektorka

Psychoterapeutka, absolventka VŠ studia dramaterapie a arteterapie, lektorka, pedagog na ZUŠ

Mgr. Klára Rouchalová

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Psycholožka, terapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19

Co se naučíte:

Sebezkušenostní workshop se zaměřuje na integraci arteterapeutických technik do postupů přístupu zaměřeného na řešení.

Účastníci získají vhled, jak obohatit své běžné způsoby práce s klienty novým nástrojem, který umožňuje klientovi zapojit jeho symbolické, vizuální a verbální schopnosti, což může otevírat nové možnosti v tvoření žádoucí změny.

Důraz bude položen na praktické prožitkové postupy, účastník na workshopu:

A)   Získá praktickou sebezkušenost s jednotlivými arteterapeutickými technikami

B)   Získá praktickou zkušenost v roli pomáhajícího pracovníka se zaměřením na rozvíjení řešení ve spolupráci s klientem nad jeho výtvorem


Témata:

  • Stručný teoretický úvod do SF arteterapie
  • Základní principy práce s prožitkovými technikami a praktické tipy z praxe lektorek
  • Praktické seznámení s několika konkrétními arteterapeutickými technikami s využitím SF postupů, kdy se zaměříme na oblasti, které jako SF pracovníci běžně rozvíjíme (preferovaná budoucnost, zdroje, výjimky,…) - aktivity si účastníci budou zažívat každý sám na sobě (sebezkušenost), ale také v pozici konzultantů, aby si osvojili základní principy, které podporují terapeutický proces v rámci arteterapie
  • Společná diskuse a reflexe se zaměřením na využití zkušeností z workshopu do konkrétních pracovních kontextů jednotlivých účastníkůNa workshop se lze průběžně přihlašovat.