Spolupracovníci

Životopis

Stáhnout

Mgr. Lenka Tkadlčíková

Absolventka anglistiky a pedagogiky, působí rovněž jako vyučující angličtiny na VOŠ. Absolvovala komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet, 710 h) a mnoho odborných workshopů. Má vlastní terapeutickou praxi a kromě terapie a poradenství se věnuje zejména aplikaci přístupu zaměřeného na řešení při vzdělávání a při práci se skupinami.
V našem týmu se Lenka podílí na koncepci kurzů zaměřených na dramaterapii a arteterapii, participuje na programu “Cooperation – rozvíjení spolupráce v organizacích”, podílí se na překladech textů a pomáhá s tlumočením.