Spolupracovníci

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Psychoterapeut a lektor výcviků v kolaborativním přístupu (Narativ Brno), absolvent studia psychologie (MU Brno) a sociologie, mediálních studií a žurnalistiky (MU Brno), absolvoval komplexní výcvik v systemické terapii (ISZ), dlouhodobou stáž v Houston Galveston Institute (Dr. Harlene Anderson), spolupracuje s předními osobnostmi kolaborativního přístupu. Spolupracujeme v rámci výcviků, kurzů a konferencí a vzájemně se obohacujeme při promýšlení postmoderních inspirací pro praxi terapie.