Spolupracovníci

Mgr. Petra Chytilová

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka studia psychologie (MU Brno). Absolvovala komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet, 710 hodin) a různé další výcviky a kurzy. Pracuje jako školní psycholožka, má soukromou praxi. Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi i dospělými nejen v kontextu školy.
V Daletu spolupracuje jako lektorka v terapeutických výcvicích a kurzech Kids’ Skills.