Aktuální nabídka - NP

Aktuální nabídka - NP

Zveme vás na seminář zaměřený na práci s emocemi a na využití prožitkových technik s různými cílovými skupinami klientů v rámci přístupu zaměřeného...
16 hodin
Aktuální nabídka - NP
430 hodin
139.150Kč
Kapacita výcviku je aktuálně naplněna. Lze se přihlásit jako náhradník. Další běh plánujeme otevřít v roce 2026. Zveme vás do dalšho běhu výcviku v...
430 hodin
Srdečně zveme na další běh navazující části komplexního psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení. Výcvik se věnuje pokročilým do...
617 hodin