ČAP

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) je společnost zodpovědných psychoterapeutů a psychoterapeutek, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství a podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Asociace vznikla již v roce 2001 jako sdružení odborníků, které spojovaly snahy o prosazení širšího než zdravotnického pojetí psychoterapie. Její činnost byla obnovena v roce 2014 v reakci na postihy, které začaly hrozit psychoterapeutům poskytujícím své služby mimo zdravotnictví.

Posláním ČAP je prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii.

Od roku 2020 je ČAP schválena Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) jako Národní akreditační organizace pro ČR.

Více o činnosti ČAP a podmínkách členství zde: https://czap.cz/

Vzdělávací programy s akreditací ČAP: