Navazující část výcviku "SOLUTIONS FOCUS"-KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

1 student enrolled
0
0 recenze
 • Popis kurzu
 • Detailní informace
martin-sanchez-MD6E2Sv__iA-unsplash

Srdečně zveme na další běh navazující části komplexního psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení. Výcvik se věnuje pokročilým dovednostem přístupu zaměřeného na řešení a jako celek (společně s úvodním ročním výcvikem či ekvivalentem) v celkovém rozsahu 1400 hod je certifikovaný u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii). Absolventi mohou po absolvování modulu o práci s dětmi a splnění dalších požadavků získat i mezinárodní certifikát Kids’ Skills kouče.

Jedná se o první a jediný komplexní výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (solution-focused approach, zkr. SF) v terapii a poradenství v ČR. Přístup zaměřený na řešení patří do velké rodiny postmoderních (či systemických) přístupů, je ve většině zemí uznáván jako svébytný psychoterapeutický a poradenský přístup s vlastními mezinárodními asociacemi, systémem akreditací a požadavky na výcviky.

Pro koho je výcvik určen

Navazující část výcviku je určena pro absolventy úvodního výcviku (160 hod) nebo jeho ekvivalentu.

Je vhodný pro psychology, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, pedagogy, supervizory, kouče, duchovní a další pomáhající profesionály. Výcvik není schválený pro zdravotnictví.

Do výcviku přednostně přijímáme zájemce, kteří splňují podmínky ČAP pro výkon psychoterapie.

Vybraná témata

 • Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi.
 • Terapie zaměřená na řešení při práci s páry a rodinami.
 • Terapie zaměřená na řešení při práci se skupinami.
 • Terapie zaměřená na řešení a její využití v krizové intervenci.
 • Terapie zaměřená na řešení při práci s „psychosomatickými potížemi“ a „traumaty“.
 • Terapie zaměřená na řešení při práci s klienty s psychiatrickou diagnózou
 • Pokročilé postupy připojování ke klientovi spojené s narušováním problému
 • a další,…

Na co je kladen důraz

 • základní nástroje a dovednosti zacházet s nimi – vést rozhovor s klientem je svým způsobem „řemeslo“, nikoli akademické teoretizování nebo diletantská improvizace. Klavírní mistr musí dokonale zvládnout techniku hry, aby mohl improvizovat. Nestačí mu něco vědět o teorii hudby ani jen chuť improvizovat. Také terapeut či poradce si nevystačí s tím, že něco teoreticky ví o tom, jak vést rozhovor s klientem nebo jak se vytváří společná realita v jazyce, ale je třeba to praktikovat.
 • sebezkušenost – účastníci mají velký prostor pracovat s vlastními tématy a využívat SF konzultace pro vlastní osobní i profesní rozvoj; velkou část výcvikového času probíhají konzultace lektorů s účastníky nebo účastníků navzájem.
 • schopnost reflexe – odborník – terapeut nebo poradce – by měl mít schopnost zvažovat, co a proč právě v tuto chvíli společně s klienty dělá, a měl by dokázat účinně pracovat s tím, co ho při konzultacích
  napadá.
 • individuální styl – každý účastník dostává prostor vytvořit si vlastní a jedinečný styl práce vycházejícíz principů SF.

Akreditace

ČAP – Česká asociace pro psychoterapii – certifikace komplexního psychoterapeutického výcviku v celkovém rozsahu 1400 hod

MPSV ČR – pouze přímá část výuky (384 hod), pod názvem:  “Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce – navazující část

Termín konání

11. – 13. 9. 2024 (sebezkušenostní výjezd)
20. 9. 2024 (deliberate practice -ONLINE)
18. 10. 2024 (deliberate practice -ONLINE)
30. 10. – 1. 11. 2024 (výukové setkání v Olomouci)

Další termíny lze nalézt v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SFN-14A .

Cena

142 000 Kč + DPH 21% (tedy celkem 171 820 Kč za celý výcvik), absolventi úvodní části v Daletu mají slevu 5 000 Kč

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor

Psychoterapeut, lektor a supervizor

Mgr. Milan Pilát

psychoterapeut

Atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut

Mgr. Iva Matějčková – Zezulová

psycholožka

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák

psychoterapeut

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)


Reference

Mgr. Hana Oravcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice
Mgr. Hana Oravcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice
Read More
„Ocenění výcviku v SF vidím ve dvou rovinách. Jedna se týká mě osobně a přínosu výcviku do praxe - změna úhlu pohledu na klienta a následná změna ve způsobu vedení rozhovoru – to znamená změnu myšlení terapeuta... Druhá rovina se týká organizace, která výcvik realizuje. Oceňuju připravenost lektorů, sehranost týmů (přestože prý nebyly dopředu dané), schopnost vytvářet prostor pro diskusi, naladěnost na společný skupinový humor. Jednoduše řečeno, pro mě je DALET značka, která se nedá okopírovat a zná svou cenu a kvalitu a má svou jasnou, mně blízkou vizi. Tak, jako jsem hrdá, že jsem ze STŘEDu, protože tuhle organizaci považuju za „značkovou“ v oblasti sociální práce, tak jsem hrdá na to, že dělám výcvik u DALETu.“
(Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D., VŠ pedagog
(Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D., VŠ pedagog@username
Read More
„Ve výcviku mě velmi vyhovoval styl vedení jednotlivých sezení, způsob předávání informací a zejména přirozený a nenucený názor na různé přístupy a směry v terapiích. Velmi mě oslovila myšlenka, kterou jsem několikrát zaslechl z vašich úst, že důležité a směrodatné by mělo být blaho klienta a efektivní pomoc v tíživé situaci, přičemž není až tak důležité, jaké techniky a metody terapeut zrovna používá. Je mi jasné, že preferujete SF přístup, který mě mimochodem velmi oslovil, protože jsem při některých sezeních pochopil, že pitvání v problémech nikam nevede a přednější je hledat zdroje a řešení, než pátrat po příčinách problému. Zároveň mi přišlo sympatické od vás všech, že dokážete brát a čerpat náměty i z jiných přístupů a tudíž umíte dávat prostor vícero pohledům. Velmi přínosné pro mě byly video ukázky z vybraných reálných sezení, konkrétní příklady a následné diskuze o nich. V neposlední řadě mě profesně a odborně velmi naplňovaly texty pro sympózia a vůbec psaní reflexí. Některé myšlenky ze zaslaných úryvků jsem s velkým úspěchem uplatnil i při výuce studentů.“
Mgr. Miroslava Hruboňová, psycholožka a zdravotní sestra - záchranář
Mgr. Miroslava Hruboňová, psycholožka a zdravotní sestra - záchranář@username
Read More
„Líbilo se mi poctivé zasvěcení do základů výcviku, velmi přirozený a nenásilný přístup lektorů, vytvoření bezpečného prostředí, humor, životní nadhled a velké porozumění vůči nám účastníkům výcviku, ale zřetelné napojení na klienty i při ukázkách terapie.“

Přístup zaměřený na řešení je výrazně ovlivněn:

 • postmoderním myšlením – sociální konstrukcionismus, radikální konstruktivismus, pozdní Wittgenstein, Derrida, Bateson, Gergen…
 • praxí Miltona H. Ericksona – fenomenálního terapeut, jehož způsob práce se pro svou tvořivost vzpírá teoretickému škatulkování, ale lze v něm především spatřovat zaměření na zdroje (utilizace) a na jedinečnost každého člověka
 • inovací Steva de Shazera a Insoo Kim Berg, kteří postupně vytvořili přístup, který se místo na problémy zaměřuje na možnosti řešení
 • prací s klienty a pečlivým zkoumáním této praxe – většina objevů a „nástrojů“ SF vzniklo na „přímo na place“ při práci s klienty a byly poté důkladně zkoumány a rozvíjeny během mnoha tisíců dalších konzultací s jinými klienty.


Struktura kompexního výviku:

Výcvik se skládá ze dvou hlavních částí:

 • úvodní část výcviku - kurz „Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce“ (160h) nebo ekvivalent. Výcviková setkání v úvodním výcviku (160h) jsou dvoudenní (většinou pondělí – úterý) v rozestupu 3 – 5 týdnů, každý den je věnován novému tématu (viz. přehled témat níže).
 • navazující část (1240h) – od 11. setkání. Výcviková setkání v navazujícím výcviku(1240h) jsou třídenní (většinou středa - pátek) v rozestupu cca 8 - 10 týdnů. Mezi výcvikovými setkáními probíhá setkání výcvikových reflektujících týmů (VRT), samostatné aktivity účastníků (individuálně nebo ve skupinách) a praxe. Výjimkou je první setkání, které je výjezdní a zaměřené výhradně na sebezkušenost, a druhé setkání, které je rozděleno do dvou dnů a probíhá online.


Jak probíhá navazující výcvik:

První setkání navazujícího výcviku je výjezdní a sebezkušenostní (zaměřené na osobní rozvoj účastníků a skupiny jako celku).

Druhé setkání je rozděleno do dvou dnů a probíhá online přes ZOOM. Je zaměřeno na organizační informace a seznámení s výcvikovými povinnostmi a na představení modelu Deliberate practice, se kterým budou účastníci po dobu výcviku pracovat na svém rozvoji. 

Třetí setkání navazujícího výcviku probíhá již v učebně v Olomouci a účastníci budou mít možnost využít modelů Dr. Bena Furmana Reteaming/ Kids‘ Skills pro tvorbu „osobního projektu“. (Více o těchto modelech viz akreditace a certifikace - Kids´skills, Reteaming a ve studijních materiálech).

Následující setkání probíhají též v Olomouci a mají následující strukturu:

 1. den je zaměřen na živé konzultace a na prohlubování základních nástrojů a dovedností
 2. den je zaměřen na nové téma a jeho osvojení
 3. den je zaměřen na supervize účastníků


Co účastník výcviku získá:

 • vlastní zkušenost se základními prvky přístupu zaměřeného na řešení a tím i povinnou sebezkušenost v rámci psychoterapeutického výcviku
 • osobní projekt, na němž může v průběhu výcviku v rámci malé skupiny pracovat a tím se osobně i profesně rozvíjet
 • povinnou sebezkušenostní část pro případnou mezinárodní certifikaci Reteaming kouče a Kids‘ Skills kouče
 • základní přehled o nástrojích SF a ujednocení základních znalostí
 • osvojení si modelu Deliberate practice pro práci na svém záměrném rozvoji
 • odborné teoretické znalosti i praktické dovednosti využitelné pro práci s různými klienty a v různých kontextech (viz přehled témat níže)
 • přístup k online studijním materiálům (součástí je jak povinná tak doporučená literatura a další materiály).


Metody výuky:

 • přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe
 • praktický trénink dovedností – cílené procvičování konkrétních dovedností v malých skupinkách, tvorba tréninkových plánů („deliberate practice“)
 • sebezkušenost – vlastní zkušenost se SF na sobě a cvičení, jejichž cílem je nová zkušenost účastníka (učení zážitkem)
 • živé konzultace – konzultace vedené s klienty zvenčí, na nichž účastníci participují jako členové reflektujících týmů nebo jako konzultanti pod supervizí  symposion – diskuse ve skupině nad teoretickými (filosofickými) texty a bohatým občerstvením
 • supervize – podpora při práci účastníků s klienty
 • výcvikové reflektující týmy (VRTy) – práce s klienty v malých skupinách, které se scházejí vždy alespoň 1x mezi výcvikovými setkáními 
 • samostatná práce mezi výcvikovými setkáními (samostudium, příprava písemných podkladů a reflexí na setkání, seznámení s dalšími psychoterapeutickými přístupy – Obecní kašna ČAP, …)
 • praxe 300 hodin (stáž na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví)


Témata jednotlivých setkání:

1. Reteamingová sebezkušenost, principy SF.

2. Přehled terapeutických směrů a místo terapie zaměřené na řešení, podrobně principy přístupu zaměřeného na řešení, připojování ke klientovi.

3. Práce s vizí preferované budoucnosti, dojednávání cílů terapie, společného projektu a dovednosti.

4. Reflektující proces a reflektující týmy, oceňování

5. Terapeutický vztah (pomoc a kontrola; návštěva, stížnost, zakázka; „working alliance“), práce s kontextem

6. Práce se zdroji, škály

7. Výjimky, pojetí terapeutické změny, facilitace změn

8. Zpětné vazby, experimenty

9. Supervize

10. Obhajoby úvodního výcviku – prezentace případů a diskuse (konec úvodního výcviku – 160h)

Začátek navazujícího výcviku (1240 h)

11. Sebezkušenostní výjezdní setkání

12. Dva dny online - setkání zaměřené na představení výcviku a výcvikových povinností, model Deliberate practice

13. Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi.

14. Terapie zaměřená na řešení při práci s páry a rodinami.

15. Terapie zaměřená na řešení při práci se skupinami.

16. Terapie zaměřená na řešení a její využití v krizové intervenci.

17. Terapie zaměřená na řešení při práci s „psychosomatickými potížemi“ a „traumaty“.

18. Terapie zaměřená na řešení při práci s klienty s psychiatrickou diagnózou.

19. Terapie zaměřená na řešení při práci s „nespolupracujícími klienty“.

20. Etické aspekty psychoterapie z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení.

21. Pokročilé postupy připojování ke klientovi spojené s narušováním problému.

22. Metafory a jejich využití v terapii zaměřené na řešení.

23. Externalizace problému a externalizace zdrojů v přístupu zaměřeném na řešení.

24. Předpoklady a dekonstrukce rámce.

25. Zážitkové techniky v přístupu zaměřeném na řešení, práce s emocemi.

26. Přerámování.

27. Narušování problémových vzorců.

28. Kreativní experimenty a tvořivost v psychoterapii.

29. Obhajoby.

Poznámka.: Dvě setkání z výše uvedených probíhají formou letních třídenních praktických workshopových setkání, jejichž součástí jsou workshopy hostů, lektorů i účastníků. 


Podmínky absolvování:

Úvodní výcvik (160 h):
 • 90% účasti na výcvikových setkáních (počítá se po jednotlivých 90 min. blocích; vyšší neúčast si lze nahradit individuální konzultací s některým s lektorů)
 • přípravy na symposion – písemné reflexe textů na každé výcvikové setkání (maximální rozsah 1 A4)
 • ústní prezentace úspěšného případu na obhajobě

Navazující výcvik (1240h):
 • 90% účasti na výcvikových setkáních i VRTech (počítá se po jednotlivých 90 min. blocích; vyšší neúčast si lze nahradit individuální konzultací s některým s lektorů)
 • přípravy na symposion – písemné reflexe textů na každé výcvikové setkání (maximální rozsah 1 A4)
 • individuální supervize s externím supervizorem (5 x 2h) – není zahrnuto v ceně výcviku, účastníci si sjednávají sami
 • prezentace využití základních nástrojů terapie zaměřené na řešení při vlastní práci s klienty (videonahrávky nebo audionahrávky v rozsahu cca 15 min. ke každému z nástrojů)
 • prezentace 2 úspěšných případů (změřených na Outcome Rating Scale) v průběhu výcviku
 • příprava teoretického workshopu (v týmu)
 • samostudium odborných zdrojů (včetně seznámení s jinými psychoterapeutickými přístupy)
 • individuální samostatná práce s nahrávkami své psychoterapeutické praxe
 • Deliberate practice (samostatná práce + práce ve dvojicích)
 • absolvování praxe v rozsahu min. 300 hodin (stáž na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví, frekventanti si zajišťují samostatně – možnost absolvovat na svém „domovském“ pracovišti)
 • úspěšné složení obhajob - prezentace úspěšného případu s dokumentovanou terapeutickou změnou pomocí ORS (nebo ekvivalentu). Součástí obhajoby je prezentace videonahrávky, zpracování a odevzdání případu v písemné podobě a diskuze).


Podmínky pro přijetí do výcviku:

Do navazující části komplexního výcviku jsou přednostně přijímáni absolventi úvodních výcviků v Daletu. Absolvováním úvodní části však automaticky nevzniká nárok na přijetí do části navazující. Podmínkou přijetí je konsensus absolventa i lektorského týmu.

Zájemci z jiných výcviků jsou přijímání pouze v případě volných míst. Pro zájemce o navazující část výcviku, kteří neabsolvovali úvodní výcvik v Daletu platí následující podmínky:

 • úspěšné absolvování kurzu či výcviku v rozsahu minimálně 160h v některém z postmoderních směrů (SF, systemický, kolaborativní, narativní, …), a to buď v poradenství nebo terapii nebo koučování (doloží se osvědčením)

nebo

 • prokazatelné studium (i když neukončené) v dlouhodobém výcviku v některém z postmoderních směrů (SF, systemický, kolaborativní, narativní, …), a to buď v poradenství nebo terapii nebo koučování; v tomto případě je třeba doložit alespoň 250h účasti ve výcviku (doloží se potvrzením o účasti s uvedeným počtem hodin).
 • úspěšné absolvování vstupního pohovoru

Poznámka: v navazujícícím výcviku se průběžně vracíme k základním nástrojům (účastníci si je připomenou a postupně prokazují jejich praktické osvojení), proto se i účastníci jiných kurzů mohou relativně snadno připojit. Účastníci z jiných kurzů rovněž obdrží přístup ke všem studijním materiálům z úvodního výcviků.

Doporučenou literaturu a množství článků ke stažení lze nalézt rovněž v sekci studijní materiály.

Na výcvik se lze průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde.