Úvodní část k výcviku "SOLUTIONS FOCUS"-KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (Na řešení oreintovaný přístup v rámci metod sociální práce)

8 students enrolled
0
0 recenze
 • Popis kurzu
 • Detailní informace
Stacked zen stones sand background art of balance concept

Otevíráme další běh dvacetidenního úvodního výcviku v přístupu zaměřeném na řešení. Výcvik se věnuje základním východiskům a nástrojům přístupu zaměřeného na řešení. Po skončení mohou účastníci navázat navazujícím výcvikem (1240 h) a absolvovat tak komplexní výcvik v psychoterapii certifikovaný u ČAP – Česká asociace pro psychoterapii. Absolventi mohou po splnění dalších požadavků získat i mezinárodní certifikát Reteaming kouče. 

Pro koho je výcvik určen

Pro psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, lékaře, klinické psychology,
pedagogy, duchovní, kouče a další pomáhající profesionály.

Vybraná témata

 • Principy přístupu zaměřeného na řešení (SF)
 • Seznámení se základními technikami SF 
 • Připojování ke klientovi
 • Reflektování

Akreditace

MPSV ČR (pod názvem: Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce)

Termíny

19. – 20. 1. 2026
9. – 10. 2. 2026
Všechny termíny naleznete v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SFU-16B .

Cena

50 000 Kč za celý výcvik

Pozn.: Účastníci, kteří budou pokračovat v navazujícím výcviku na něj získají slevu 5 000 Kč. Sleva bude odečtena z první splátky navazujícího výcviku.

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, psychoterapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků, certifikovaný Kids´skills a Reteaming kouč a trenér

Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor

Psychoterapeut, lektor a supervizor

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka studia psychologie

Psycholožka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

Co se na výcviku naučíte:

Výcvik je zaměřen na základní dovednosti přístupu zaměřeného na řešení a základní principy tohoto způsobu práce. Účastníci výcviku si je mohou osvojovat a vytvářet si vlastní způsob práce, který bude založen na principech tohoto přístupu, na jejich schopnostech a zároveň bude užitečný pro klienty.

Vybraná témata:

 • Principy přístupu zaměřeného na řešení (SF)
 • Připojování ke klientovi
 • Reflektování
 • Rozvíjení vize preferované budoucnosti a dojednávání cílů
 • Práce se zdroji
 • Rozvíjení výjimek
 • Práce se škálami
 • Experimenty/ domácí úkoly 


Metody výuky:

 • přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe
 • praktický trénink dovedností – cílené procvičování konkrétních dovedností v malých skupinkách pod dohledem lektorů a reflexe
 • zážitkové lekce – učení zážitkem
 • symposion – moderovaná diskuse ve skupině nad teoretickými tématy


Akreditace:

Výcvik je akreditován na MPSV ČR.

Tvoří také úvodní část komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení (1400 hod), který je certifikován u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Účastníci rovněž splní sebezkušenostní část mezinárodní certifikace Reteaming kouče (více informací v sekci akreditace a certifikace - Reteaming).

Na výcvik se lze průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde