Hypnoterapie

Výcvik v hypnoterapii Hypnoterapie zaměřená na řešení – využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty (160 hod) splňuje vstupní parametry přímé výuky výcviků uznatelných pro Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH; http://www.afsfh.co.uk).

Výcvik koresponduje s vodítky pro výcvikové instituty sdružené pod Milton H. Erickson Foundation (www.erickson-foundation.org) pro výcviky v ericksonovské hypnoterapii (3. stupeň), samotná M. H. Erickson Foundation žádné akreditace neuděluje (jen nabízí vodítka).

Po absolvování výcviku a po absolvování dalších 40h supervize získají účastníci osvědčení s celkovou hodinovou dotací 200h, s nímž lze žádat o Evropský certifikát hypnózy (European Certificate of Hypnosis (adjunctive) – ECH) při European Society of Hypnosis (http://eshhypnosis.eu).