ANSE

Při vzdělávání v oblasti supervize vycházíme ze standardů ANSE – Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europe. (https://anse.eu/).

Vzdělávací programy v souladu se standardy ANSE: