RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

Přiložený soubor

Velikost souboru: 904 kb

Otevíráme v Olomouci další běh výcviku zaměřeného na využití meditačních technik (např. mindfulness) v terapii zaměřené na řešení. Meditační techniky tvoří vlivný směr prožitkových postupů v současné psychoterapii, které mohou významně obohatit terapeutickou praxi. Účastníci se naučí společně s klienty vytvářet individualizované meditační postupy a provázet individuální i skupinová meditační setkání zaměřená na rozvíjení zdrojů klientů. Podrobnější informace k meditačnním technikám v rámci přístupu zaměřeného na řešení lze nalézt v přiloženém souboru výše.

Tento vzdělávací program  je současně základním modulem pro ucelený výcvik v meditačních technikách zaměřených na řešení ( v celkovém rozsahu 160 hod). Více informací lze naléžt  v sekci “Akreditace a certifikace” – “Meditace zaměřená na řešení”.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro psychoterapeuty, poradce, psychology, sociální pracovníky, pedagogy a další pomáhající profesionály, kteří chtějí do své praxe s klienty zapojit meditační postupy.

Výcvik je vhodný především pro účastníky a absolventy úvodních a navazujících výcviků v terapii zaměřené na řešení, ale je možné se jej zúčastnit i bez předchozí zkušenosti s přístupem zaměřeným na řešení.

Vybraná témata

  • Principy přístupu zaměřeného na řešení
  • Struktura sezení s využitím meditačních technik
  • druhy meditačních technik 
  • seznámení s  konkrétními meditačními technikami a jejich nácvik
  • a další…

Akreditace

AKP ČR – asociace klinických psychologů

MPSV ČR – pod názvem: Využití relaxačních a meditačních technik zaměřených na řešení v pomáhajících rozhovorech

Termíny konání

1. – 2. 2. 2024
22. – 23. 2. 2024
Všechny termíny naleznete v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SF-MED-03.

Cena

17 000 Kč. Při účasti 2 a více osob z jedné organizace sleva 10 %.

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

PhDr. Daniel Žákovský

lektor, psychoterapeut

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

Co se ve výcviku naučíte:

Výcvik se zaměřuje na praktický trénink meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení. Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/ mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie, poradenství a dalších profesí. V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení. Účastníci výcviku zároveň získají podněty pro vlastní meditační praxi. 

Struktura a obsah výcviku:

Výcvik se skládá z osmi dní (64h) a je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání:

1. Principy přístupu zaměřeného na řešení, obecná struktura sezení s využitím meditačních technik, úvod do meditačních technik

2. Druhy meditačních/ kontemplativních postupů, práce se zdroji v konverzaci i v meditaci, různé meditační postupy.

3. Mapování změn, závěrečné intervence, práce s meditacemi mezi sezeními, další meditační postupy.

4. Prezentace případů z vlastní praxe účastníků včetně detailního rozboru využité meditace a jejího zakontextování do procesu terapie. 


Na výcvik se lze průběžně přihlašovat.