Spolupracovníci

Mgr. Blanka Pollaková

Psycholožka, psychoterapeutka, koučka a supervizorka ve výcviku.

Dlouhodobě pracuje jako psycholožka v oblasti školství (dříve ve středisku výchovné péče, nyní jako školní psycholožka). V této oblasti se věnuje jak práci s jednotlivci – dětmi i pedagogy – tak práci se skupinami, školními kolektivy atd. Současně má soukromou praxi, ve které pracuje s dětmi, dospívajícími a s jejich rodinami i s dospělými klienty.

Speciálním tématem, kterému se věnuje a které dlouhodobě rozvíjí, je psychologická, psychoterapeutická a koučovací spolupráce s muzikanty. Její vizí je obecně rozšířená možnost psychické podpory muzikantů, analogicky podobná psychické podpoře sportovců.

V Daletu spolupracuje jako lektorka v kurzech zaměřených na podporu školských pracovníků.