PRÁCE S KRIZÍ A BEZNADĚJÍ V PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ - rozvíjení naděje s klienty v náročných situacích

0
0 recenze
  • Popis kurzu
  • Detailní informace
glass-window-reflecting-light-through-its-wet-texture.jpg

Zveme vás na první  běh šestidenního kurzu o rozvíjení naděje s klienty v náročných situacích (např. se sebevražednými tématy, tématy depresí, s důsledky traumatu, násilí, a jinými tématy a situacemi, se kterými se v naší praxi setkáváme a prožíváme je jako náročné) a v situacích s nezměnitelnými okolnostmi.

Důraz bude položen na praktický nácvik konkrétních postupů (technik), ale i na společné rozvíjení nových možností pro práci s krizí, které přístup může nabízet. Součástí kurzu je i sebezkušenostní část a  supervize případů z praxe.

Pro koho je kurz určen

Pro psychoterapeuty, klinické psychology, psychology ve zdravotnictví i v jiných odvětvích, poradce, sociální pracovníky, pedagogy, supervizory a další pomáhající profesionály.

Vybraná témata:

  • základní principy a filosofie přístupu zaměřeného na řešení
  • práce s vlastní zkušeností související s tématy krize a beznaděje ve své profesi
  • práce s vlastní vizí a utilizací individuálních zdrojů při práci s náročnými tématy
  • seznámení s  konkrétními technikami  při práci s krizí a beznadějí, praktický nácvik, reflexe
  • supervize případů z praxe

Akreditace

MPSV ČR – v přípravě

Termíny

12. – 13. 2. 2025
26. – 27. 2. 2025
21. – 22. 5. 2025

Všechny termíny lze nalézt i v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SFkr-01.

Cena

15 000 Kč + 21% DPH (tedy celkem 18 150 Kč za celý výcvik).

Při účasti 2 a více osob z jedné organizace nebo při přihlášení do 30. 9. 2024 sleva 5 %.

Lektorský tým

Psychoterapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills a Reteaming  kouč a trenér

Psycholožka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů, supervizorka ve výcviku

Místo konání

Dalet – učebna č.2,  Bořivojova 1, Olomouc (vchod z ul. Na Střelnici, vedle zastávky MHD).

Co se naučíte:

Někdy se setkáváme s výroky, že je SF přístup více vhodný pro práci s motivovanými klienty, s pozitivními emocemi a spíše seberozvojovými tématy. I lidé, kteří tímto přístupem dlouhodobě pracují, se mohou někdy dostat do náročných situací, které je mohou vést k tomu, že začnou pracovat jinak, než obvykle. Někdy jako by pro ně bylo až nemožné právě v těchto situacích pracovat SF přístupem, pracovat tak, jak umí běžně.

V tomto kurzu se proto zaměříme na rozvoj účastníků při SF práci s klienty v situacích, které se mohou jevit jako krizové, beznadějné nebo jiným způsobem náročné. Účastníci získají v rámci sebezkušenosti prostor zaměřit se na své vlastní prožívání těchto situací, na rozvíjení změn, které by je mohly podpořit v tom, aby se jim v těchto situacích pracovalo lépe (ve smyslu ve větším bezpečí, s větší jistotou, svobodněji) a na práci s vlastními zdroji.

Účastníci budou seznámeni s teoretickým rámcem přístupu zaměřeného na řešení, jeho filosofií a principy, a podíváme se na to, jak nám může být v náročných tématech klientů SF přístup užitečný. Důraz bude položen na praktický nácvik konkrétních postupů (technik), ale i na společné rozvíjení nových možností pro práci s krizí, které přístup může nabízet. Součástí kurzu je také supervizní část, kde budeme pracovat s konkrétními zážitky, tématy a případy, které účastníci přinesou ze své praxe. 

 

Obsah kurzu:

Kurz bude rozdělen do 3 bloků:

1.- 2. den: Sebezkušenostní část (16 hod) - účastníci budou pozváni k práci na vlastních tématech, kdy prožívali / prožívají krizi nebo beznaději ve své profesi, s cílem rozvíjení vize, jak by to chtěli v těchto situacích mít a utilizace jejich individuálních zdrojů. Prostor pro reflexi, diskusi, vzájemnou inspiraci a podporu.

3. - 4. den: Nácvik dovedností (16 hod) - účastníkům budou nabídnuty konkrétní SF techniky pro práci s krizí, náročnými tématy a jinými situacemi, které pro nás jako pro pracovníky mohou být subjektivně těžké. Budeme se věnovat praktickým nácvikům.

5. - 6. den: Supervizní část (16 hod) - účastníci přináší své konkrétní případy a zážitky z praxe a společně se supervizory s nimi budou pracovat.

Na výcvik je možné se průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde.