SF Mentoring pro pomáhající profesionály - Podpora a doprovázení při rozvoji sebe a své profese

2 students enrolled
0
0 recenze
 • Popis kurzu
 • Detailní informace
solution-focused

Zveme Vás do ročního programu mentoringu, který je určen primárně pro absolventy a účastníky terapeutických a supervizních výcviků (i mimo výcviky absolvované v Daletu). Program může přirozeně navazovat na tyto výcviky a současně může být přínosem i pro pracovníky, kteří právě nyní rozvíjejí svoji soukromou praxi nebo cítí, že by mohli těžit z další podpory, než jim nabízí jejich aktuální organizace/tým.

Program mentoringu je určen pro pracovníky, kteří:

 • ve své praxi cítí větší potřebu podpory a zároveň chtějí mít pro sebe příležitost, jak dál aktivně pracovat na svém dalším profesním rozvoji v dovednostech a tématech, která jsou pro ně individuálně aktuální a důležitá
 • hledají bezpečný prostor ke sdílení otázek (a odpovědí), výzev a inspirací ze své každodenní práce
 • chtějí pestrost skupiny a mentorské doprovázení aktivně využívat pro svůj další rozvoj
 • mají zájem na tom rozvíjet pocit spokojenosti, sebedůvěry a autenticity a díky tomu zvýšit udržitelnost
  své praxe.

Předpoklady pro účast v programu

 • Vlastní práce s klienty (psychoterapeutická, supervizní, psychosociální, poradenská atd.).
 • Absolvovaný nebo započatý psychoterapeutický nebo supervizní výcvik v postmoderním směru (absolventi jiných výcviků mohou být přijati na základě vstupního pohovoru).

Nabídka témat

 • Pokora a sebevědomí v práci pracovníka v pomáhajících profesích.
 • Naděje a důvěra v žádoucí změnu a trvalost změny.
 • Bezpečí a jistota pomáhajícího profesionála
 • Právní aspekty PT praxe a etika pracovníka
 • a další…

Konkrétní obsah programu však bude dojednáván s účastníky a našim cílem je primárně reagovat na aktuální potřeby účastníků.

Metody práce

Workshopy, supervize, diskuse, sdílení, vzájemné inspirování, samostatná práce, samostudium odborných zdrojů, záměrná práce se svým profesním rozvojem, sebereflexe,… Konkrétní obsah programu (např. témata workshopů) bude dojednáván s účastníky tak, aby odpovídal jejich aktuálním potřebám.

Termíny

1. blok
5. 9.2024 – skupinové osobní setkání v Olomoouci (8 hod)
9. – 13.9.2024 – individuální konzultace (1 hod)
16. – 20.9.2024 – Buddy setkání (2 hod)
27. 9. 2024  – ZOOM setkání (4 hod)
2. blok
30. 9. -4. 10. 2024- volný týden
7. – 11. 10. 2024 – individuální konzultace (1 hod)
17. 10. 2024 – ZOOM setkání (4 hod)
21. -25. 10. 2024 – Buddy setkání (2 hod)
Další termíny lze nalézt v tabulce zde nebo v našem kalendáři, označení tohoto programu je Mentoring M-02 .

Cena

28 000 Kč za výuku a 10 000 Kč za individuální konzultace, celkem tedy 38 000 Kč. Při přihlášení do 3. 7. 2024  sleva z kurzovného 3000 Kč.

Lektorský tým

Psychoterapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills a Reteaming  kouč a trenér

Psycholožka, psychoterapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů, supervizorka ve výcviku

Místo konání

Výuka probíhá v Olomouci v učebně č. 2 na adrese Bořivojova 1 (vchod z ulice na Střelnici vedle zastávky MHD)  a online přes ZOOM.   Individuální konzultace po domluvě s mentorem v Olomouci, Brně nebo online.

Struktura programu: Jeden rok programu je tvořen 10 bloky (každý blok trvá 4 týdny) + závěrečným osobním setkáním. V rámci jednoho bloku se střídají pravidelně tyto formáty:

• úvodní skupinové osobní setkání v 1. bloku (v Olomouci, 8 hod) v ostatních blocích pak skupinové dopolední online setkání ( 4 hod)

• individuální sezení s mentorem (dle domluvy osobně nebo online, 1 hod)

• půldenní online skupinové setkání (4 hod)

• práce ve dvojicích (tzv. buddy setkání, 2x1 hod)

• průběžné samostudium, příprava závěrečné práce

Certifikace: 

Program mentoringu tvoříme v souladu s ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a chceme nabídnout absolventům psychoterapeutických výcviků v postmoderních (systemických) přístupech, aby mohli na své psychoterapeutické vzdělávání ve výcvicích navázat mentoringem v postmoderně.

Při splnění všech výše uvedených podmínek tohoto ročního programu bude mít absolvent splněno 278 hod vzdělávání (z toho 16 hod skupinové prezenční setkání v Olomouci, 64 hod skupinové online setkání na Zoom, 10 hod individuální práce s mentorem, 20 hod "buddy setkání"  ) a může si tímto způsobem v průběhu 2 let od dokončení výcviku doplnit chybějící hodiny potřebné pro získání evropského certifikátu psychoterapeuta.

Pracovníci pracující v sociálních službách mohou účastní v programu splnit zákonné vzdělávání pracovníků v sociálních službách (část programu je akreditovaná u MPSV ČR).

Doplňující informace:

Program je veden v souladu s principy přístupu zaměřeného na řešení, ale vnímáme, že témata a výzvy, kterým se budeme věnovat, sdílíme jako pomáhající pracovníci/psychoterapeuti nehledě na to, jakým psychoterapeutickým směrem pracujeme.

Do programu je možné se průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde.