MŠMT ČR

Od 1. 9. 2023 nabývá účinnost novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází mimo jiné ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

I nadále jsou však pedagogičtí pracovníci povinni obnovovat, udržovat a doplňovat svou kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

Níže uvedené vzdělávací programy  jsou vhodné (mimo jiné) pro pracovníky ve školství, pedagogy, speciální pedagogy, školní psychology a ostatní pracovníky pracující s dětmi a dospívajícími.

Vzdělávací programy vhodné pro pracovníky ve školství: