KIDS’ SKILLS (prezenčně) – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou

Otevíráme další běh šestidenního výcviku v mezinárodně certifikovaném programu Dr. Bena Furmana “Kids’ Skills” pro práci s dětmi. Výcvik zahrnuje sebezkušenostní část, trénink dovedností a supervizi případů z praxe účastníků. Po skončení mohou účastníci získat i mezinárodní certifikát Kids’ Skills kouče.
Podrobnější informace k modelu Kids’ Skills lze nalézt v textech ke stažení ve studijních materiálech.

Pro koho je výcvik určen?

Pro lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky,
pedagogy, kouče a další pomáhající profesionály, kteří pracují s dětmi.

Vybraná témata

  • sebezkušenost v rámci metody Kids´skills
  • základní principy a filosofie přístupu zaměřeného na řešení
  • techniky a postupy metody Kids´skills (nácvik jednotlivých kroků)
  • supervize
  • prezentace úspěšných kazuistik z praxe účastníků

Akreditace 

MPSV ČR

Termíny – prezenční forma

14. – 15. 11. 2024
2. –  3. 1. 2025
10. 3. 2025
30. 4. 2025
Všechny termíny jsou k dispozici i v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je KS-18

Cena

15 000 Kč za celý výcvik. Při účasti 2 a více osob z jedné organizace sleva 5 %.

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný psychoterapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Psychoterapeut, lektor a supervizor

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Psycholog, psychoterapeut, certifikovaný Reteaming kouč, supervizor a lektor

Psycholožka a psychoterapeutka zaměřená na řešení

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

Co se naučíte:

Výcvik se zaměřuje na praktický trénink přístupu zaměřeného na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou. Hlavním východiskem je model Kids‘ Skills vytvořený Dr. Benem Furmanem a jeho spolupracovníky ve Finsku. Účastníci si model zažijí na sobě (sebezkušenost), seznámí se praktickým způsobem s „filosofií“ celého přístupu a budou mít možnost trénovat jednotlivé dovednosti. Při supervizi budou mít účastníci příležitost přinést vlastní případy z praxe a získat nové podněty. Absolventi výcviku mohou získat mezinárodní certifikát Kids‘ Skills kouče (ambasadora). 

Program výcviku:

Výcvik se skládá ze šesti výukových dnů (48h) a je rozdělen následovně:

  • 1.den: sebezkušenost – zážitek na sobě
  • 2. den: základní principy a filosofie přístupu zaměřeného na řešení
  • 3. a 4. den: jednotlivé techniky a postupy Kids‘ Skills
  • 5. den: supervize případů z praxe
  • 6. den: Prezentace případů z praxe – obhajoby


Na výcvik je možné se průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde