PRÁCE S DĚTMI, TŘÍDAMI A RODINAMI ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ

Přiložený soubor

Velikost souboru: 190 kb

Zveme vás na druhý běh dvacetidenního výcviku zaměřeného na práci s dětmi, třídami rodinami. Účastníci se naučí efektivně řešit nároční situace, které školní prostředí a práce s dětmi přináší a rozvíjet spolupráci s kolegy, rodiči a dalšími dotčenými subjekty. Součástí kurzu je i posílení schopnosti postarat se v náročné profesi o sebe. V rámci výcviku si účastníci osvojí základy přístupu zaměřeného na řešení (Solutions focus) a růžné konkrétní metody práce s dětmi a dospívajícími (Kids´skills, Skilful class, Mission possible,…). Po skončení mohou účastníci navázat navazujícím výcvikem (1240 h) a absolvovat tak komplexní výcvik v psychoterapii certifikovaný u ČAP – Česká asociace pro psychoterapii.

Pro koho je kurz určen

Pro školní psychology, členy školních poradenských pracovišť (metodiky prevence, výchovné poradce), pedagogy (zejména třídní učitele), pracovníky v dětských domovech a střediscích výchovné péče, pracovníky v oblasti dětských volnočasových aktivit apod.

Vybraná témata

• Principy přístupu zaměřeného na řešení a jeho využití při práci s dětmi
• Řešení problémů s dětmi, spolupráce s rodiči, inkluze
• Práce se třídou a vedení třídnických hodin
• Řešení šikany, prevence sociálně patologických jevů
• Krizové situace ve školství a jejich řešení
• Péče o vlastní duševní zdraví, prevence vyhoření

Akreditace

MPSV ČR (pod názvem: “Na řešení zaměřená práce s dětmi a dospívajícími, skupinami a třídami”)

Termíny

24. – 25. 2. 2025 zahájení výcviku

Další termíny budou doplněny do našeho kalendáře během května 2024. Označení výcviku je SFŠ-02.

Cena

45 000 Kč za celý výcvik. Vzdělávání lze hradit ze šablon.

Pozn.: Účastníci, kteří budou pokračovat v navazujícím výcviku na něj získají slevu 5 000 Kč

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka studia psychologie

Psychoterapeut, lektor a supervizor

Blanka Pollaková

Mgr. Blanka Pollaková

Lektorka

Psycholožka, psychoterapeutka, koučka a supervizorka ve výcviku.

Psycholožka, terapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů

Psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, supervizor a lektor

Psychoterapeutka, lektorka, supervizorka ve výcviku

Místo konání

Dalet – učebna č.2,  Bořivojova 1, Olomouc (vchod z ul. Na Střelnici, vedle zastávky MHD).

Co se na výcviku naučíte:

Účastníci se naučí efektivně řešit náročné situace, které školní prostředí a práce s dětmi přináší a rozvíjet spolupráci s kolegy, rodiči a dalšími dotčenými subjekty. Součástí kurzu je i posílení schopnosti postarat se v náročné profesi o sebe. V rámci výcviku si osvojíte základy přístupu zaměřeného na řešení (Solutions focus), který se ukazuje jako velmi užitečný při spolupráci s dětmi, třídami i rodiči. Klademe důraz na spolupráci. Hledáme cesty, jak věci posunout a měnit. Ze zkušeností vyplývá, že pracovníci ve školství tento směr velmi oceňují pro jeho pozitivní a respektující pohled, efektivitu, praktičnost a možnost ho tvořivě využívat v různých situacích.

Vybraná témata:

 • Principy přístupu zaměřeného na řešení a jeho využití při práci s dětmi
 • Řešení problémů s dětmi, spolupráce s rodiči
 • Práce se třídou a vedení třídnických hodin
 • Péče o vlastní duševní zdraví, prevence vyhoření
 • Řešení šikany a její prevence, prevence sociálně patologických jevů
 • Rozvoj sociálních dovedností u dětí
 • Kariérové poradenství
 • Krizové situace ve školství a jejich řešení
 • Inkluze – děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Ve výcviku se naučíte pracovat pomocí těchto metod:

 • Kids´skills (na řešení orientovaná práce s dětmi a rodinami)
 • Mission possible (na řešení orientovaná práce s dospívajícími)
 • Skilful Class (na řešení orientovaná práce se třídami a skupinami)
 • Peer skupiny (na řešení orientovaná práce v léčbě šikany)


Výcvik je koncipován velmi prakticky. Je postaven na příkladech ze školské praxe, rozvoji praktických dovedností účastníků a jejich vzájemné reflexi a inspiraci. 

Na výcvik je možné se průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde