PRÁCE S EMOCEMI A PROŽITKOVÉ TECHNIKY V RÁMCI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ŘEŠENÍ

0
0 recenze
 • Popis kurzu
 • Detailní informace
zoltan-tasi-vHnVtLK8rCc-unsplash

Zveme vás na seminář zaměřený na práci s emocemi a na využití prožitkových technik s různými cílovými skupinami klientů v rámci přístupu zaměřeného na řešení. Účastníci získají vhled do současného vědeckého porozumění emocím i do základních principů a metod přístupu zaměřeného na řešení. Důraz bude položen na praktické prožitkové postupy a metody a možnosti jejich využití v terapii zaměřené na řešení. Součástí budou i praktické nácviky vybraných metod, živé konzultace s účastníky či sledování nahrávek konzultací.

Pro koho je workshop určen

Pro klinické psychology, psychology ve zdravotnictví, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, pedagogy, supervizory, kouče a další pomáhající profesionály.

Témata:

 • Co jsou emoce, mýty o emocích, emoce v SF
 • Prožitkové techniky a možnosti jejich využití
 • Praktické seznámení s konkrétními prožitkovými technikami (techniky zaměřené na symbolické znázorňování a tvorbu, dramatizace, provázené prožitkové techniky a techniky zaměřené na tělo).

Akreditace

MPSV ČR, AKP ČR (v přípravě)

Termín konání

29. – 30. října 2024, začátek vždy v 9 hod.

Cena

4900 Kč. Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace sleva 10 %.

Lektorský tým

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

lektor, psychoterapeut, supervizor

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Mgr. Klára Rouchalová

lektorka, psychoterapeutka

Psycholožka, terapeutka zaměřená na řešení, lektorka psychologických kurzů

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19

Co se naučíte

Seminář se zaměřuje na práci s emocemi a na využití prožitkových technik s různými cílovými skupinami klientů v rámci přístupu zaměřeného na řešení.

Účastníci získají vhled do současného vědeckého porozumění emocím i do základních principů a metod přístupu zaměřeného na řešení.

Důraz bude položen na praktické prožitkové postupy a metody a možnosti jejich využití v terapii zaměřené na řešení.

Součástí budou i praktické nácviky vybraných metod, živé konzultace s účastníky či sledování nahrávek konzultací. 

Témata:

 • Co jsou emoce, mýty o emocích, emoce v psychoterapii zaměřené na řešení
 • Prožitkové techniky - principy a možnosti jejich využití
 • Prožitkové techniky zaměřené na symbolické znázorňování a tvorbu (např. arteterapeutické postupy, pískoviště, kresby, karty, ...)
 • Prožitkové techniky zaměřené na dramatizaci (psychodrama, dramaterapie, ...)
 • Provázené prožitkové techniky (relaxace, meditace, imaginace, hypnóza)
 • Prožitkové techniky zaměřené na tělo (kotvení v těle, tanec, pozice těla,...)
 • Zacházení s emocemi terapeuta


Na workshop se lze průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde