IMPROVIZACE, VYPRÁVĚNÍ A TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ

Zveme vás na seminář zaměřený na principy a dovednosti improvizačního divadla a vyprávění příběhů (storytelling) a na možnosti jejich využití v terapeutické praxi. Celý seminář je postavený na praktických aktivitách rozvíjejících improvizační a vypravěčské dovednosti a jejich aplikaci v terapeutických sezeních. Důraz je kladen na bezpečí účastníků, hravost a společné učení zážitkem a reflexí.

Pro koho je workshop určen?

Pro klinické psychology, psychology ve zdravotnictví, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, dramaterapeuty a další umělecko-kreativní terapeuty, pedagogy, supervizory, kouče a další pomáhající profesionály.

Vybraná témata

 • Principy improvizace a vyprávění, principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Základní dovednosti improvizace 
 • Význam těla a ztělesňování (embodiment)
 • Napojení na sebe sama a na druhé
 • Praktický nácvik konkrétních improvizačních technik 
 • a další…

Akreditace

MPSV ČR (pod názvem: “Improvizace a vyprávění v pomáhajících rozhovorech zaměřených na řešení”)

AKP – Asociace klinických psychologů – v přípravě

Termín konání

11. – 12. července 2024, začátek vždy v 9 hod.

Cena

4900 Kč. Při přihlášení do 31. ledna 2024 nebo při účasti dvou a více osob z jedné organizace sleva 10 %

Lektorský tým

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Mgr. Tomáš Jireček

lektor, dramaterapeut

Lektor aplikované a divadelní improvizace, dramaterapeut, herec, básník a vypravěč

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

Co se naučíte:

Seminář se zaměřuje principy a dovednosti improvizačního divadla a vyprávění příběhů (storytelling) a na možnosti jejich využití v terapeutické praxi. Celý seminář je postavený na praktických aktivitách rozvíjejících improvizační a vypravěčské dovednosti a jejich aplikaci v terapeutických sezeních. Důraz je kladen na bezpečí účastníků, hravost a společné učení zážitkem a reflexí.


Témata:

 • Principy improvizace a vyprávění, principy přístupu zaměřeného na řešení
 • Základní dovednosti improvizace (4K - koncentrace, komunikace, kreativita, kooperace)
 • Význam těla a ztělesňování (embodiment)
 • Napojení na sebe sama a na druhé
 • „Bod nula“ – pozice nevědění, zvědavost, otevřenost.
 • „Yes, and“ – přijetí a využití toho, co je k dispozici
 • Obrazotvornost a vyprávění
 • Roviny abstrakce ve vyprávění a práce s nimi


Na workshop je možné se průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde