Reteaming

Reteaming® představuje metodu koučování vycházející z přístupu zaměřeného na řešení (solution foucused approach). Autorem této metody jsou jsou Ben Furman a Tapani Ahola z Finska – Helsinki Brief Therapy Institute Ltd https://lti.fi/en/https://reteaming.com/

Tvůrci Reteamingu jej definují takto: „Reteaming je obecná a široce využitelná metoda sestávající z dvanácti kroků, jejichž záměrem je pomoci jednotlivcům stejně jako skupinám lidí ke změnám k lepšímu pomocí podpory při stanovení cílů a rozvíjení motivace a spolupráce nutné k jejich dosažení.“ (Furman, Ahola, 2007) Reteaming lze podle výše uvedené definice využít při práci s jednotlivci a skupinami či týmy. S týmy lze pomocí reteamingu pracovat na společném cíli s využitím podpory ostatních členů týmu, s hledáním nejúčinnějších forem spolupráce a s pečlivým oceňováním pro přínosy jednotlivých členů. Se skupinami lidí z různých kontextů lze pracovat s využitím reteamingu na různých cílech jednotlivých účastníků za podpory ostatních, kteří pomáhají s nápady, postřehy i praktickými a konkrétními kroky. U individuální práce je třeba podporu skupiny či týmu vynahradit pečlivou prací s kontextem – s blízkými lidmi, spolupracovníky apod.

Více o Reteaming koučování naleznete ve studijních materiálech.

Mezinárodní certifikace Reteaming®

Dalet je certifikovaným tréninkovým institutem pro Českou republiku a Slovensko.

Podmínky pro certifikaci v Reteaming koučování splní absolventi vzdělávacích programů:

Certifikovaní trenéři Reteaming

trenér a kouč, psychoterapeut

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

trenér a kouč, psychoterapeut

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

trenér a kouč, psychoterapeut

Psychoterapeut, lektor a supervizor

trenér a kouč, psychoterapeut

Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor

Certifikovaní Reteaming kouči v ČR a na Slovensku

 1. Mgr. Bc. Pavel VÍTEK, bližší informace zde
 2. Mgr. Leoš ZATLOUKAL Ph.D. et PhD., bližší informace zde
 3. Mgr. et Mgr. Petra ČERNÁ, bližší informace zde
 4. PhDr. Michal VĚŽNÍK, bližší informace zde
 5. Mgr. Ivana SMĚTALOVÁ, bližší informace zde
 6. PhDr. Daniel ŽÁKOVSKÝ, bližší informace zde
 7. Mgr. Jan FRIES, bližší informace zde
 8. Mgr. Miloš HAVLÍK, bližší informace zde
 9. RNDr. Zdeňka HROMADOVÁ, bližší informace zde
 10. Mgr. Petra KLUZOVÁ, bližší informace E-mail: petra.kluzova@centrum.cz , Tel.: 776164573
 11. Mgr. Kateřina RULÍKOVÁ, bližší informace E-mail: rulikova.k@seznam.cz, Tel.: 774 554 722
 12. Mgr. Gabriela ŠUSTKOVÁ, bližší informace zde
 13. PaedDr. Mgr. Peter PALUŠÁK, bližší informace zde
 14. Mgr. Katarína BRADÁČ, bližší informace zde
 15. Mgr. Marcela BUCHÁČKOVÁ
 16. Mgr. Pavla FRŇKOVÁ, bližší informace zde
 17. Mgr. Jana MALÁ, E-mail: janymala@seznam.cz , Tel.: +420 605 903 901
 18. Mgr Iveta SOCHOROVÁ, bližší informace zde
 19. Mgr. Adam WIESNER, PhD. E-mail: wiesner.ad@gmail.com , Tel.: +421907299344
 20. Mgr. et Mgr. Roman MACH, bližší informace zde
 21. Mgr. Pavla WILHELMOVÁ, bližší informace E-mail: wilhelmova.p@gmail.com
 22. Mgr. PhD. Miriam REMIŠOVÁ, bližší informace E-mail: riart3@gmail.com, Tel.: +421 911 939 797
 23. Mgr. Alek LAČEV, Ph.D. bližší informace zde
 24. Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ KLÍČOVÁ, bližší informace zde
 25. Ing. Mgr. Jana SMETANOVÁ VÁCLAVKOVÁ, E-mail: js.vaclavkova@gmail.com, Tel.: +420 734 420 488
 26. Mgr. Petra NEVTÍPILOVÁ, bližší informace zde
 27. Mgr. Anna HUBČÍKOVÁ, bližší informace zde