Reteaming

Reteaming® představuje metodu koučování vycházející z přístupu zaměřeného na řešení (solution foucused approach). Autorem této metody jsou jsou Ben Furman a Tapani Ahola z Finska – Helsinki Brief Therapy Institute Ltd https://lti.fi/en/https://reteaming.com/

Tvůrci Reteamingu jej definují takto: „Reteaming je obecná a široce využitelná metoda sestávající z dvanácti kroků, jejichž záměrem je pomoci jednotlivcům stejně jako skupinám lidí ke změnám k lepšímu pomocí podpory při stanovení cílů a rozvíjení motivace a spolupráce nutné k jejich dosažení.“ (Furman, Ahola, 2007) Reteaming lze podle výše uvedené definice využít při práci s jednotlivci a skupinami či týmy. S týmy lze pomocí reteamingu pracovat na společném cíli s využitím podpory ostatních členů týmu, s hledáním nejúčinnějších forem spolupráce a s pečlivým oceňováním pro přínosy jednotlivých členů. Se skupinami lidí z různých kontextů lze pracovat s využitím reteamingu na různých cílech jednotlivých účastníků za podpory ostatních, kteří pomáhají s nápady, postřehy i praktickými a konkrétními kroky. U individuální práce je třeba podporu skupiny či týmu vynahradit pečlivou prací s kontextem – s blízkými lidmi, spolupracovníky apod.

Více o Reteaming kočování v naleznete ve studijních materiálech.

Mezinárodní certifikace Reteaming®

Dalet je certifikovaným tréninkovým institutem pro Českou republiku a Slovensko.

Podmínky pro certifikaci v Reteaming kočování splní absolventi vzdělávacích programů:

Více o podmínkách certifikace zde: (odkaz na dokument viz příloha – Reteaming formular 10_2022).

Vodítka pro posuzování závěrečných zpráv (odkaz na dokument viz příloha Vodítka pro certifikaci Reteaming-Dalet)

Certifikovaní trenéři Kids´skills

terapeut

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

terapeut

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

terapeut

Psychoterapeut, lektor a supervizor

terapeut

Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor

Certifikovaní Reteaming kouči v ČR a na Slovensku

 1. Mgr. Bc. Pavel VÍTEK, bližší informace – odkaz na profil

 2. Mgr. Leoš ZATLOUKAL Ph.D. et PhD.bližší informace odkaz na profil

 3. Mgr. et Mgr. Petra ČERNÁ, bližší informace zde: http://www.petracerna-koucovani.cz/

 4. PhDr. Michal VĚŽNÍK, bližší informace – odkaz na profil

 5. Mgr. Ivana SMĚTALOVÁ, bližší informace http://www.kappa-help.cz/

 6. PhDr. Daniel ŽÁKOVSKÝ, bližší informace – odkaz na profil

 7. Mgr. Jan FRIES, bližší informace https://janfries.cz/

 8. Mgr. Miloš HAVLÍK, bližší informace http://www.miloshavlik.com/

 9. RNDr. Zdeňka HROMADOVÁ, bližší informace https://zdenkahromadova.cz/

 10. Mgr. Petra KLUZOVÁ, bližší informace E-mail: petra.kluzova@centrum.cz Tel.: 776164573

 11. Mgr. Kateřina RULÍKOVÁ bližší informace E-mail: rulikova.k@seznam.cz, Tel.: 774 554 722

 12. Mgr. Gabriela ŠUSTKOVÁ bližší informace https://www.madio.cz/madio/#!/team-madio

 13. PaedDr. Mgr. Peter PALUŠÁK bližší informace https://5o4u.com/

 14. Mgr. Katarína BRADÁČ bližší informace https://www.katarinabradac.cz/

 15. Mgr. Marcela BUCHÁČKOVÁ bližší informace https://www.ranapece.cz/

 16. Mgr. Pavla FRŇKOVÁ bližší informace https://www.rozvoj-osobnosti.eu/

 17. Mgr. Jana MALÁ, E-mail: janymala@seznam.cz Tel.: +420 605 903 901

 18. Mgr Iveta SOCHOROVÁ bližší informace http://www.tcbiofeedback.cz/

 19. Mgr. Adam WIESNER, PhD. E-mail: wiesner.ad@gmail.com Tel.: +421907299344

 20. Mgr. et Mgr. Roman MACH bližší informace http://www.atateam.cz/

 21. Mgr. Pavla WILHELMOVÁ bližší informace E-mail: wilhelmova.p@gmail.com

 22. Mgr. PhD. Miriam REMIŠOVÁ bližší informace E-mail: riart3@gmail.com, Tel.: +421 911 939 797

 23. Mgr. Alek LAČEV, Ph.D. bližší informace https://www.lacev.cz/

 24. Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ KLÍČOVÁ, bližší informace https://www.klicovaterapie.cz/

 25. Ing. Mgr. Jana SMETANOVÁ VÁCLAVKOVÁ, E-mail: js.vaclavkova@gmail.com, Tel.: +420 734 420 488

 26. Mgr. Petra NEVTÍPILOVÁ, bližší informace https://www.jak-dal.com/