MPSV ČR

Vzdělávací programy akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) jsou (mimo jiné) vhodné pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Účastí v těchto akreditovaných programech splní zaměstnanci sociálních služeb povinnost dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2026 o sociálních službách.

Vzdělávací programy s akreditací MPSV ČR:

  • Úvod do meditačních a relaxačních technik zaměřených na řešení v pomáhajících rozhovorech, 16 hod, č. akr: A2022/1192-SP

  • Improvizace a vyprávění v pomáhajících rozhovorech zaměřených na řešení, 16 hod, č. akr. č.A2023/0650-SP,